ประกาศ เลื่อนกิจกรรมราชดำเนินเสวนาออกไปก่อน

พิมพ์
AddThis Social Bookmark Button


ประกาศ เลื่อนกิจกรรมราชดำเนินเสวนาออกไปก่อน

หากได้วันแน่ชัดจะแจ้งอีกครั้ง

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"การแก้ไขรัฐธรรมนูญ  กับอนาคตประเทศไทย"

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.30 น.  ลงทะเบียน

10.00 น. เสวนา"การแก้ไขรัฐธรรมนูญกับอนาคตประเทศไทย"

ศ. วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีต ส.ส.ร. ปี 2550

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

รศ.ดร. โภคิน พลกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ดำเนินรายการโดย  นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อดีตนายกสมาคมนักข่าวฯ

12.00 น. ปิดการเสวนา