ราชดำเนินเสวนา พฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.56 เรื่อง "นิรโทษกรรม...ทำเพื่อใคร?"

พิมพ์
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ เข้าร่วมฟังและทำข่าวการเสวนาในกิจกรรม ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “นิรโทษกรรม...ทำเพื่อใคร?วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

พลอากาศเอก วีรวิท    คงศักดิ์

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แบบสรรหา 

นายวรชัย  เหมะ

ส.ส.สมุทรปราการ  พรรคเพื่อไทย

ผู้แทนพรรคชาติไทยพัฒนา

นายศุภชัย   ใจสมุทร

รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย

นายถาวร   เสนเนียม

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ดร.โคทม  อารียา

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล

นายอดุลย์  เขียวบริบูรณ์

ประธานกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๒๕๓๕

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม

ญาติผู้เสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง  เม.ย.-พ.ค.๕๓

นางพะเยาว์   อัคฮาค

ญาติผู้เสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง  เม.ย.-พ.ค.๕๓

ผู้ดำเนินรายการ

นายสุทธิรักษ์  อุฒมนตรี

กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย