Home ราชดำเนิน เสวนา ราชดำเนินเสวนา วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ “ไข่ราคาสูง...เงินเฟ้อต่ำ เหตุใดกลไกตลาดบิดเบือน?”

ราชดำเนินเสวนา วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ “ไข่ราคาสูง...เงินเฟ้อต่ำ เหตุใดกลไกตลาดบิดเบือน?”

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“ไข่ราคาสูง...เงินเฟ้อต่ำ เหตุใดกลไกตลาดบิดเบือน?”

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร   กระทรวงพาณิชย์

นายโอภาส   ทองยงค์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

นายมาโนช  ชูทับทิม

ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่

ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ดำเนินรายการ

นางสาวชุติมณฑน์    ศรีขำ

บรรณาธิการเศรษฐกิจ  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1360 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา