Home ราชดำเนิน เสวนา ราชดำเนินเสวนา “เซ็กซ์วัยใส ติดยา ตีกัน แก้อย่างไร?” วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555

ราชดำเนินเสวนา “เซ็กซ์วัยใส ติดยา ตีกัน แก้อย่างไร?” วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“เซ็กซ์วัยใส  ติดยา ตีกัน แก้อย่างไร?”

วันอาทิตย์ที่  15  กรกฎาคม 2555  เวลา  10.00 – 12.00 น.

ณ  ห้องประชุม ชั้น  2  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นพ.ยงยุทธ   วงศ์ภิรมย์ศานติ์

นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและหัวหน้าทีมโฆษกกรมสุขภาพจิต

นายชาญวิทย์   ทับสุวรรณ

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

นายวัลลภ    ตังคณานุรักษ์

เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

นายอวิรุทธ์    ชาญชัยกิตติกร

ผู้พิพากษา รองหัวหน้าศาลเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินรายการโดย

นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ และเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1422 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา