Home ราชดำเนิน เสวนา ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “วิเคราะห์ร่างพระราชกำหนดการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ” พฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “วิเคราะห์ร่างพระราชกำหนดการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ” พฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

กำหนดการอภิปราย

เรื่อง “วิเคราะห์ร่างพระราชกำหนดการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ”

จัดโดย  ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ โครงการราชดำเนินเสวนา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น ๔ อาคารเทพทวาราวดี

 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.           รับลงทะเบียน  และรับเอกสาร

๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.           อภิปราย

 เรื่อง  “วิเคราะห์ร่างพระราชกำหนดการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ”

โดย      

·  ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์    โฆวิไลกูล

ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·  หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธร   เทวกุล

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย                             

·  คุณวีระศักดิ์   พงศ์อักษร

บรรณาธิการบริหาร  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.          รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.           อภิปราย

เรื่อง  “วิเคราะห์ร่างพระราชกำหนดการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ” (ต่อ)

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1439 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา