สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมเซฟตี้เทรนนิ่งรุ่น 11 เติมความรู้สื่อมวลชนรู้เทคนิคทำข่าวความขัดแย้ง

AddThis Social Bookmark Button

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน  2563 สมาคมฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย” หรือ Safety training รุ่นที่ 11 เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน รอบด้านภายใต้กรอบจริยธรรม

โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่ภาวะวิกฤต  ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวในสถานการณ์อันตราย การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์ฉุกเฉิน และความปลอดภัยในการใช้ดิจิทัลฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีบรรยายพิเศษ “แนวโน้มสถานการณ์ขัดแย้งในสังคมไทยที่สื่อมวลชนควรรู้” โดย ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  และมีการให้ความรู้เรื่อง “Digital Safety” โดย  นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว  ผู้แทนจากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และการตรวจสอบข่าวปลอม หรือ Fakenews โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ จาก CO FACT

“เนื่องจากสมาคมเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ที่ต้องเข้าพื้นที่รายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง เพราะนักข่าวภาคสนาม ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญในการเป็นต้นทางของการรายงานข่าว กลับไปยังกองบรรณาธิการ หรือ นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆโดยตรงไปยังประชาชนผู้ติดตามข่าว ซึ่งข่าวที่มีความขัดแย้ง ข่าวที่มีสถานการณ์ความรุนแรง ข่าวภัยพิบัติ-สาธารณภัย รวมถึงข่าวที่มีเสี่ยงของการตกเป็นผู้บาดเจ็บและสูญเสียของตัวนักข่าวภาคสนามเองเมื่อต้องลงพื้นที่ไปรายงานข่าว ก็เป็นอีกศาสตร์ของอาชีพนักข่าว ที่มีเทคนิค วิธีการเป็นการเฉพาะด้วยเช่นกัน เพื่อให้นักข่าวภาคสนามปลอดภัย รู้ทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ลดความเสี่ยงและผลกระทบในมิติต่างๆจากการรายงานข่าวดังกล่าว ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวนักข่าวเอง ต่อองค์กร ต่อวิชาชีพและสังคมโดยรวม”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณทีมวิทยากร ผู้เข้าอบรม ผู้บังคับบัญชาแต่ละสำนักข่าวที่ส่งทีมข่าวเข้าอบรม ขอบคุณผู้สนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เครืออเจริญโภคภัณฑ์ และ CO FACT

Download คู่มือการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

 

 

 

clickดูรูปภาพเพิ่มเติม

Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม