Home แนวปฏิบัติและกฏหมายสื่อ ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 23

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 23

AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 23

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน  2563

โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี โฮเทล คอลเลคชั่น (บีทีเอสราชเทวี)


ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา
1 นาย จิรเมธ กลับวงษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์
2 นางสาว จุฑารัตน์ พรมมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 นางสาว ชนิภรณ์ ชูเรืองโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4 นางสาว ชลันธร เล็กกลางกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
5 นางสาว ณัฐฐาพร โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 นางสาว ณัฐมน ศิริอดุลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
7 นางสาว ณัฐริกา โพธิ์นา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
8 นางสาว ทอฝัน ช่วยชู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 นางสาว ทิพย์สุดา สุขภูวงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
10 นาย ธนรัตน์ เขียวลายเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11 นางสาว ธิตินันท์   ใจวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12 นางสาว นิชดา พูลเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 นาย นิติ นิ่มบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14 นางสาว วนารี วงศ์งาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 นางสาว วิภาวี ประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
16 นาย ศุภณัฐ เลิศรักษ์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
17 นาย สาธิต สูติปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 นาย องค์กร เขียววิชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19 นาย อนวัฒน์ สมานเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
20 นางสาว พจมาน ทองกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1873 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา