Home ห้องสมุดสมาคม I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย

I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย

AddThis Social Bookmark Button

i-11-1 / i-11-2 / i-11-3 / i-11-4 / i-11-5

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 I-11-2-16_ภาพสะท้อนจริยธรรมสื่อมวลชนจากกลวิธีการตั้งคำถามสัมภาษณ์บุคคลสาธารณะของผู้สื่อข่าวบันเทิง กองบรรณาธิการเว็บ 2095
62 I-11-1-27_การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการปฏิรูปสื่อ กองบรรณาธิการเว็บ 2175
63 I-11-1-26_โครงการศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ของระบบการกำกับดูแลร่วมในกิจการสื่อสิ่งพิมพ์และแพร่ภาพกระจายเสียง บทสำรวจวรรณกรรมจากต่างประเทศ กองบรรณาธิการเว็บ 2295
64 I-11-1-25_เอกสารวิชาการประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ระดับชาติ ประจำปี 2554 "อนาคตสื่อไทย ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุนและเทคโนโลยี กองบรรณาธิการเว็บ 2181
65 I-11-1-24_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ กองบรรณาธิการเว็บ 2131
66 I-11-1-23_รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง บทบาทของสื่อมวลชนกับการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทและละเมิดอำนาจศาล กองบรรณาธิการเว็บ 2225
67 I-11-1-22_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมในหลักสูตรสื่อสารมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 2405
68 I-11-1-21_บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเตอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550 กองบรรณาธิการเว็บ 2196
69 I-11-1-20_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริธธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ กองบรรณาธิการเว็บ 2365
70 I-11-4-22_การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น: โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กองบรรณาธิการเว็บ 2371
71 I-11-4-23_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ (ระยะที่ 3) กองบรรณาธิการเว็บ 2230
72 I-11-4-21_การสื่อสารและการพัฒนา : โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กองบรรณาธิการเว็บ 1970
73 I-11-4-19-20_บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยพัฒนาการระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ กองบรรณาธิการเว็บ 2578
74 I-11-4-17-18_โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ กองบรรณาธิการเว็บ 2463
75 I-11-4-16_รายงานผลการศึกษา : โครงการจินตนาการปฏิรูปสื่อและนโยบายสื่อแบบบูรณาการในทศวรรษหน้า กองบรรณาธิการเว็บ 2586
76 I-11-2-15_รายงานการศึกษาเรื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย:องค์กรผู้นำด้านสังคม(สื่อสารมวลชน) กองบรรณาธิการเว็บ 2487
77 I-11-1-19_การบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวเนื่องกับมิติทางวัฒนธรรม กองบรรณาธิการเว็บ 2516
78 I-11-1-18_รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ กองบรรณาธิการเว็บ 2258
79 I-11-4-14-15_รูปแบบการสื่อสารด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 2415
80 I-11-1-17_รายงานการดำเนินโครงการดอกไม้บานหลกสีที่มหาวิทายาลัยขอนแก่น กองบรรณาธิการเว็บ 2342
 
หน้า 4 จาก 7

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-39 คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า

  f-8-1-39    คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า    
สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล (แปล)    
สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย  
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-38 คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation

  f-8-1-38    คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation
ปาฎิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล

Dan Senor และ Saul Singer เขียน  
ประภัสสร เสวิกุล แปล    
นามมีบุ๊คส...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา

J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา Prism of Photography : Dispersion of Knowledge and Memories of the 6th October Massacre ดร. ธนาวิ โชติประ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1282 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา