Home ห้องสมุดสมาคม I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย

I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย

AddThis Social Bookmark Button

i-11-1 / i-11-2 / i-11-3 / i-11-4 / i-11-5

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 I-11-3-4-5_โครงการการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง กองบรรณาธิการเว็บ 2646
122 I-11-3-3_การสื่อสาร : ความพยายามแสวงหาสื่อเพื่อสาธารณะ กองบรรณาธิการเว็บ 2354
123 I-11-3-2_บุคลากรสื่อไทย : สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา กองบรรณาธิการเว็บ 2585
124 I-11-3-1_สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง กองบรรณาธิการเว็บ 2998
125 I-11-2-12_ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พส. 2540 ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย กองบรรณาธิการเว็บ 2722
126 I-11-2-11_พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนกับความรู้ และทัศนะคติที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 2768
127 I-11-2-10_การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี กองบรรณาธิการเว็บ 2487
128 I-11-2-8_สื่อมวลชนกับการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 2613
129 I-11-2-7_บทบาทและเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน กองบรรณาธิการเว็บ 2433
130 I-11-2-6_การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างแหล่งข่าวกับผู้สื่อข่าวและความคิดเห็นต่อการนำเสนอเนื้อหาเรื่องเอดส์ในหนังสือพิมพ์รายวัน กองบรรณาธิการเว็บ 2566
131 I-11-2-5_บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัฒน์ กองบรรณาธิการเว็บ 2843
132 I-11-2-4_จริยธรรมธุรกิจในการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ กองบรรณาธิการเว็บ 3886
133 I-11-2-3_บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการเสนอข่าวคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ กองบรรณาธิการเว็บ 2702
134 I-11-2-1-2_สื่อสารมวลชนเบื้องต้น สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม กองบรรณาธิการเว็บ 3633
 
หน้า 7 จาก 7

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-39 คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า

  f-8-1-39    คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า    
สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล (แปล)    
สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย  
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-38 คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation

  f-8-1-38    คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation
ปาฎิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล

Dan Senor และ Saul Singer เขียน  
ประภัสสร เสวิกุล แปล    
นามมีบุ๊คส...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา

J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา Prism of Photography : Dispersion of Knowledge and Memories of the 6th October Massacre ดร. ธนาวิ โชติประ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1367 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา