Home ห้องสมุดสมาคม E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

AddThis Social Bookmark Button

e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 e-6-6-30-31_คำวินิจฉัย คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กองบรรณาธิการเว็บ 2472
42 e-6-6-29_พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พศ. 2540-สรุปสาระสำุุคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี กองบรรณาธิการเว็บ 2417
43 e-6-6-26_สมุดปกขาว ฉบับที่ 11 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. .... กองบรรณาธิการเว็บ 2199
44 e-6-6-24_110 คำถาม-คำตอบ คู่มือการใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 ฉบับประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 2225
45 e-6-6-23_คู่มือการใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 2280
46 e-6-6-44_สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กองบรรณาธิการเว็บ 2132
47 e-6-5-34_กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (หน่วย 1-7) กองบรรณาธิการเว็บ 2644
48 e-6-5-32-33_คู่มือประชาชน : สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 2136
49 e-6-5-29-31_การบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายมหาชนสำหรับนักข่าว กองบรรณาธิการเว็บ 2095
50 e-6-5-28_กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 2268
51 e-6-5-25_เอกสารประกอบการพิจารณา : ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กองบรรณาธิการเว็บ 1961
52 e-6-5-24_ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุดกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พศ... กองบรรณาธิการเว็บ 2225
53 e-6-5-22_รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 1929
54 e-6-5-13_พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 กองบรรณาธิการเว็บ 2325
55 e-6-5-11_กฎหมายสื่อสารมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 2244
56 e-6-5-10_กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 2103
57 e-6-5-9_กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 2304
58 e-6-5-8_กฏหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 1794
59 e-6-5-7_หมิ่นประมาทและดูหมิ่น กองบรรณาธิการเว็บ 1953
60 e-6-5-6_การต่อสู้เพื่อให้กฎหมายการพิมพ์เป็นประชาธิปไตย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1812
 
หน้า 3 จาก 10

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-39 คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า

  f-8-1-39    คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า    
สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล (แปล)    
สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย  
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-38 คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation

  f-8-1-38    คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation
ปาฎิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล

Dan Senor และ Saul Singer เขียน  
ประภัสสร เสวิกุล แปล    
นามมีบุ๊คส...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา

J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา Prism of Photography : Dispersion of Knowledge and Memories of the 6th October Massacre ดร. ธนาวิ โชติประ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1304 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา