Home ห้องสมุดสมาคม E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

AddThis Social Bookmark Button

e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 E-7-3-67-70_อนุสัญญาว่ด้วยสิทธิเด็ก พิมพ์ครั้งที่ 6 กองบรรณาธิการเว็บ 2128
102 E-7-3-72-77_สิทธิประโยชน์ประชาชนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กองบรรณาธิการเว็บ 2191
103 E-7-3-59-60_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง กองบรรณาธิการเว็บ 2469
104 E-7-3-58_หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง พิมพ์ครั้งที่ 2 กองบรรณาธิการเว็บ 4051
105 E-7-3-57_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 2311
106 E-7-3-52-56_สิทธิที่จะรู้ใช้สิทธิตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 ได้อย่างไร "สุมาลี" ขอดูผลการสอบของลูกจากสาธิตฯเกษตรฯ กองบรรณาธิการเว็บ 2101
107 E-7-3-51_พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กองบรรณาธิการเว็บ 2437
108 E-7-3-47-50_พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พศ. 2543 กองบรรณาธิการเว็บ 2093
109 E-7-3-45-46_ข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อรัฐสภา กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน หินกรูด-บ่อนอกและโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย กองบรรณาธิการเว็บ 2340
110 E-7-3-43-44_ข้อเสนอจากการศึกษาตรวจสอบ กรณีการทำสัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศๆไทยในโครงการก่อสร้างทางด่วน สายบางนา-บางพลี-บางปะกง กองบรรณาธิการเว็บ 2064
111 E-7-3-42_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พศ. 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 2209
112 E-7-3-40_ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ กองบรรณาธิการเว็บ 2264
113 E-7-3-34-39_พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2542และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2543 กองบรรณาธิการเว็บ 2483
114 E-7-3-32-33_คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ กองบรรณาธิการเว็บ 2621
115 E-7-3-31,41_การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : คู่มือประชาชน กองบรรณาธิการเว็บ 2520
116 E-7-3-29_พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พศ. 2525 กองบรรณาธิการเว็บ 2424
117 E-7-3-28_พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พศ. 2535 กองบรรณาธิการเว็บ 2357
118 E-7-3-27_พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 2140
119 E-7-3-26,30_พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พศ. 2544 กองบรรณาธิการเว็บ 1986
120 E-7-3-24-25_บทบาทผู้ตรวจแผ่นดินของรัฐสภากับการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี กองบรรณาธิการเว็บ 2232
 
หน้า 6 จาก 10

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-39 คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า

  f-8-1-39    คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า    
สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล (แปล)    
สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย  
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-38 คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation

  f-8-1-38    คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation
ปาฎิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล

Dan Senor และ Saul Singer เขียน  
ประภัสสร เสวิกุล แปล    
นามมีบุ๊คส...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา

J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา Prism of Photography : Dispersion of Knowledge and Memories of the 6th October Massacre ดร. ธนาวิ โชติประ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1304 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา