Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา l-14-4

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน ชื่อผู้เขียน    ชมัยภร  แสงกระจ่าง จัดทำโดย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพิมพ์   พ.ศ. 2559 (จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา  ...
อาทิตย์, 25 ธันวาคม 2016
2. L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน ชื่อผู้เขียน    ชมัยภร  แสงกระจ่าง จัดทำโดย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพิมพ์   พ.ศ. 2559 (จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา  ...
อาทิตย์, 25 ธันวาคม 2016
3. L-14-4-25_โศลกดิจิทัล
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
L-14-4-25_โศลกดิจิทัล ผู้เขียน   ปริทรรศ  หุตางกูร พิมพ์ครั้งแรก  แพรวสำนักพิมพ์  มีนาคม 2548    ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
4. L-14-4-26_ส่องตะเกียง ปรํชญาเต๋า ปริศนาเซ็น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
L-14-4-26_ส่องตะเกียง ปรํชญาเต๋า ปริศนาเซ็น คูณธรรมของนักบริหาร นักปกครอง และความเป็นมนุษย์ที่แท้   ผู้เขียน  ล.เสถียรสุต  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ พิมพ์ครั้งที่ 2  ปี 2525 โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
5. l-14-4-29-เพียงความเคลื่อนไหว - Mere Movement
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-29-เพียงความเคลื่อนไหว - Mere Movement ผู้แต่ง  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ฉบับ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมกวีนิพนธ์ รางวัล ซีไร้ท์ วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ผู้จัดทำ  ถวิล  มนัสน้อม, ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
6. l-14-4-23_ข้างถนน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-23_ข้างถนน โดย  สุรชัย  จันทิมาธร โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์กำแพง ปีพิมพ์  ครั้งที่ 3   ม.ค. 2531    ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
7. l-14-4-24_ แม่จันสายน้ำที่ผันเปลี่ยน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-24_ แม่จันสายน้ำที่ผันเปลี่ยน ผู้เขียน   เตือนใจ  ดีเทศน์ บรรณาธิการ   สุจิตรา  สุดเดียวไกร โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์เทียนวรรณ ปีพิมพ์ ครั้งที่ 1  พ.ค.  2528    ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
8. l-14-4-21_Chabon
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-21_Chabon writter by Thirayut  Daochanthuek Publisher   Office of Contemporary Art and Culture Ministry of Culture Copyright @ 2014    ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
9. l-14-4-22_แว่วเสียงสาป-รวมเรื่องสั้นขย่ำขวัญ หักมุม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-22_แว่วเสียงสาป-รวมเรื่องสั้นขย่ำขวัญ หักมุม ผู้เขียน  สรวิชญ์  ศรีอารยา โรงพิมพ์  มติชน ปีพิมพ์  2545    ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
10. l-14-4-28_ลับสุดยอด-นวนิยายผจญภัยสำหรรับผู้ที่รักอิสรเสรีเหนือลัทธิการเมืองงใดๆ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-28_ลับสุดยอด-นวนิยายผจญภัยสำหรรับผู้ที่รักอิสรเสรีเหนือลัทธิการเมืองงใดๆ ผู้เขียน  ประภัสสร  เสวิกุล พิมพ์ครั้งที่แปด  มิ.ย. 2538 จัดพิมพ์โดย  สำนักพิมพ์ดอกหญ้า      ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
11. l-14-4-20_ศิลปินร่วมใจต้านภัยคอร์รับชั่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-20_ศิลปินร่วมใจต้านภัยคอร์รับชั่น สูจิบัตรจัดทำขึ้นเพื่อนิทรรศการแสดงงานจิตรกรรมและประติมากรรม โครงการ "ศิลปินร่วมใจ ต้านภัยคอร์รัปชั่น" จัดแสดงระหว่างวันที่ 22-31 ก.ค. 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
12. l-14-4-19_วรรณและวรรณคดีวิจารณ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-19 _วรรณและวรรณคดีวิจารณ์ เขียนโดย  วิทย์  ศิวะศวิยานนท์ บรรณาธิการ  วริยา  ศ.ชินวรรโณ โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมชาติ ปีพิมพ์  พฤศจิกายน 2544    ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
13. l-14-4-18_ฉันรักประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-18 _ฉันรักประเทศไทย บรรณาธิการ รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม โรงพิมพ์  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีพิมพ์  พฤศจิกายน 2550  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
14. l-14-4-17_ เรืองแสงดาว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-17 _ เรืองแสงดาว (รวมเรื่องสั้น เด่นของนักเขียนดังระดับคุณภาพ) เจ้าของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
15. l-14-4-16_กุหลาบ สายประดิษฐ์ ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-16 _กุหลาบ สายประดิษฐ์ ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า (บทความพุทธศาสนา คำอภิปราย งานแปล และบันทึกบอกทินกรณ์(พศ. 2493-2501) รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก ในวาระ 100 ปี ชาตกาล   บรรณาธิการ และหมายเหตุบรรณธิการ ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
16. l-14-4-15_วิถีชีวิตและความผูกพันใน 10 ประเทศอาเซียน Asean Smiles
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-15 _วิถีชีวิตและความผูกพันใน 10 ประเทศอาเซียน Asean Smiles บรรณาธิการ รุ่งมณี เมฆโสภณ สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์ และศูนย์อาเซียนศึกษา ปีพิมพ์ ธันวาคม 2557  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
17. l-14-4-15_วิถีชีวิตและความผูกพันใน 10 ประเทศอาเซียน Asean Smiles
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
l-14-4-15 _วิถีชีวิตและความผูกพันใน 10 ประเทศอาเซียน Asean Smiles บรรณาธิการ รุ่งมณี เมฆโสภณ สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์ และศูนย์อาเซียนศึกษา ปีพิมพ์ ธันวาคม 2557  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
18. l-14-4-14_The Moonlit Shore
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-14 _The Moonlit Shore Prachakom  Lunachai translated by Lappapan Choovong Edited by Marcel Barang Ministry of Culture copyright @2014  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
19. l-14-4-13_Grey skies over plau na
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-13 _Grey skies over plau na Wat Wanlayangkul translated by Sripen Sresasathierm Ministry of Culture copyright  @2014  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
20. l-14-4-12_ Anthology of Thai Short Stories since the 1930s
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-4-12 _ Anthology of Thai Short Stories since the 1930s by 41 Thai Writters Editer Prof. Karl E. Weler Ministry of Culture copyright  @2014  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
21. L-14-4-11_พิณรำพึง-เส้นสาย ลายสี กวี ศิลป์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
L-14-4-11 ชื่อเรื่อง_พิณรำพึง-เส้นสาย ลายสี กวี ศิลป์ ชื่อผู้แต่ง  มลคล  อุทก บรรณาธิการ  เรวัตร์  พันธุ์พิพัฒน์ สำนักพิมพ์  พิณสำนักพิมพ์ ปีพศ. 2556  ...
พุธ, 10 เมษายน 2013
22. L-14-4-10_เสือสนามพิเศษ 7 สถาบัน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-4-10 เรื่อง_เสือสนามพิเศษ 7 สถาบัน คณะผู้จัดกทำ  พงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร ปีพิมพ์  ส.ค. 2507 สำนักพิมพ์ กรุงไทยการพิมพ์    ...
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2013
23. L-14-4-9_วรรณมาลัย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-4-9 ชื่อเรื่อง_วรรณมาลัย รวมเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย หลัง พ.ศ. 2475 จาก 41 นักเขียนไทย เจ้าของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์ กันยายน พศ. 2554  ...
อังคาร, 13 มีนาคม 2012
24. L-14-4-9_วรรณมาลัย
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  L-14-4-9 ชื่อเรื่อง_วรรณมาลัย รวมเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย หลัง พ.ศ. 2475 จาก 41 นักเขียนไทย เจ้าของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์ กันยายน พศ. 2554  ...
อังคาร, 13 มีนาคม 2012
25. l-14-4-8_มืดจริงหนอ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  l-14-4-8 ชื่อเรื่อง_มืดจริงหนอ ชื่อผู้แต่ง  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ สำนักพิมพ์  ศิลปาบรรณาคาร และบูรพาสาส์น ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม พศ. 2535  ...
จันทร์, 17 ตุลาคม 2011
26. l-14-4-7_ก่อนตะวันลา (นวนิยาย)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส l-14-4-7 ชื่อเรื่อง_ก่อนตะวันลา ชื่อผู้เขียน ผกามาศ  ปรีชา สำนักพิมพ์  เฟื่องอักษร ปีพิมพ์  สิงหาคม พศ. 2546  ...
จันทร์, 17 ตุลาคม 2011
27. l-14-4-6_ประมวลาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  l-14-4-6 ชื่อเรื่อง_ประมวลาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ สำนักพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ปีพิมพ์ ...
จันทร์, 13 ธันวาคม 2010
28. l-14-4-6_ประมวลาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  l-14-4-6 ชื่อเรื่อง_ประมวลาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ สำนักพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ปีพิมพ์ ...
จันทร์, 13 ธันวาคม 2010
29. L-14-4-5_รสรัก (รวมเรื่องสั้น)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-4-5 ชื่อเรื่อง_รสรัก (รวมเรื่องสั้น) ผู้แต่ง  นิวัต  พุทธประสาท สำนักพิมพ์ เม่นวรรณกรรม ปีพิมพ์  พศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 1    ...
อังคาร, 19 ตุลาคม 2010
30. L-14-4-4_ฉันโอบไหล่เธออุ่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-4-4 ชื่อเรื่อง_ฉันโอบไหล่เธออุ่น รวบรวมคอลัมน์ 10 cantos นิตยสาร a day สำนักพิมพ์ a BOOK ปีพิมพ์ พศ. 2547    ...
อังคาร, 19 ตุลาคม 2010
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1607 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา