Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา l-14-3

ทั้งหมด 43 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. L-14-3-46_เจ็งกี๊ซข่าน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
L-14-3-46_เจ็งกี๊ซข่าน นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ โดย สุภา  ศิริมานนท์ จัดพิมพ์โดย  กองทุน สุภา ศิริมานนท์ พิมพ์ครั้งที่ 2  เมษายน 2534  ...
จันทร์, 26 ธันวาคม 2016
2. L-14-3-45_ภาษาไทยไขอาชีพ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
L-14-3-45_ภาษาไทยไขอาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พศ. 2554        ...
เสาร์, 17 ธันวาคม 2016
3. L-14-3-46_ซูสีไทเฮา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
L-14-3-46_ซูสีไทเฮา ผู้แต่ง  พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โรงพิมพ์  สยามรัฐ พิมพ์ครั้งที่ 2  มิถุนายน 2534      ...
เสาร์, 17 ธันวาคม 2016
4. l-14-3-44_สอนเด็กให้เป็นคนดี
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-3-44 _สอนเด็กให้เป็นคนดี ผู้เขียน ศ.นพ. วิจารย์  พานิช บรรณาธิการ  รัตนา  กิติกร พิมพ์โดย  มูลนิธิสยามกัมมาจล ปีพิมพ์  ตุลาคม 2557  ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
5. l-14-3-44_สอนเด็กให้เป็นคนดี
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
l-14-3-44 _สอนเด็กให้เป็นคนดี ผู้เขียน ศ.นพ. วิจารย์  พานิช บรรณาธิการ  รัตนา  กิติกร พิมพ์โดย  มูลนิธิสยามกัมมาจล ปีพิมพ์  ตุลาคม 2557  ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
6. l-14-3-45_ภาษาไทยไขอาชีพ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
l-14-3-45 _ภาษาไทยไขอาชีพ นานาทรรศนะ จากหลากหลายอาชีพเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาไทย บรรณาธิการ  อาจารย์อรวี  บุนนาค รวบรวมและเรียบเรียงโดย คณาจารย์สาขาวิชา ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
7. L-14-3-41-43_ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-41-43 ชื่อเรื่อง_ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน จัดงาน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสถาบันอิศราฯ สนับสนุน โดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ...
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
8. L-14-3-41-43_ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส L-14-3-41-43 ชื่อเรื่อง_ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน จัดงาน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสถาบันอิศราฯ สนับสนุน โดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ...
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
9. L-14-3-40_เจ็งกี๊ซข่าน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-40 ชื่อเรื่อง_เจ็งกี๊ซข่าน ผู้แต่ง  สุภา  ศิริมานนท์ สำนักพิมพ์ ที.พี.พริ้นท์ ปีพิมพ์ พศ. 2534  ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2009
10. L-14-3-39_ชีวิตดีงาม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-39 ชื่อเรื่อง_ชีวิตดีงาม (สำหรับผู้ปรารถนาความสุข ความสำเร็จและความรัก) ผู้แต่ง  ระวี  ภาวิไล สำนักพิมพ์  ผีเสื้อ ปีิพิมพ์ พศ. 2537  ...
ศุกร์, 11 ธันวาคม 2009
11. L-14-3-35-38_NetdayStory เปลี่ยนวายเป็นไอเติมอีเอส
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-35-38 ชื่อเรื่อง_NetdayStory เปลี่ยนวายเป็นไอเติมอีเอส เจ้าของ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน ปี พศ. 2544  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
12. L-14-3-32_Wiriter Magazine-สุริยฉัตร ชัยมงคล
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-32 ชื่อเรื่อง_Wiriter Magazine-สุริยฉัตร  ชัยมงคล ฉบับที่ 28  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
13. L-14-3-31_Writer Magazine-กิ่งฉัตร อีกก้านแกร่งแห่งป่าอักษร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-31 ชื่อเรื่อง_Writer Magazine-กิ่งฉัตร อีกก้านแกร่งแห่งป่าอักษร ฉบับที่ 37  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
14. L-14-3-30_Writer Magazine-ปี 2539 สัมภาษณ์พิเศษศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-30 ชื่อเรื่อง_Writer Magazine-ปี 2539 สัมภาษณ์พิเศษศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ฉบับที่ 38  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
15. L-14-3-29_Writer Magazine-ประมวล มณีโรจน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-29 ชื่อเรื่อง_Writer Magazine-ประมวล มณีโรจน์ ฉบับที่ 33  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
16. L-14-3-28_Writer Magazine-อัศศิริ ธรรมโชติ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-28 ชื่อเรื่อง_Writer Magazine-อัศศิริ  ธรรมโชติ ฉบับที่ 35  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
17. L-14-3-27_Writer Magazine-สิริมา อภิจาริน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-27 ชื่อเรื่อง_Writer Magazine-สิริมา อภิจาริน ฉบับที่ 31  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
18. L-14-3-26_Writer Magazine-น้ำอบ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-26 ชื่อเรื่อง_Writer Magazine-น้ำอบ ในความสำเร็จต้องมีความริษยาเป็นเงา ฉบับที่ 34  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
19. L-14-3-25_Writer Magazine-ชาติ กอบจิตติ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-25 ชื่อเรื่อง_Writer Magazine-ชาติ กอบจิตติ ฉบับที่ 29  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
20. L-14-3-33_Writer Magzine-ไพวรินทร์ ขาวงาม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-33 ชื่อเรื่อง_Writer Magzine-ไพวรินทร์  ขาวงาม ฉบับที่ 36 ปี 1995  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
21. L-14-3-34_Writer Magazine-ลุยส์ ลามูร์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-34 ชื่อเรื่อง _Writer Magazine-ลุยส์ ลามูร์  ขี่ม้านำทีมนักแปลตระกูลคาบอยแห่งเมืองไทย ฉบับที่ 27  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
22. L-14-3-24_ภัยพิบัติใกล้ตัว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-24 ชื่อเรื่อง_ภัยพิบัติใกล้ตัว ผู้แต่ง   อนันต์  วรธิติพงศ์ โรงพิมพ์ โบนัส พรีเพรส ปีพิมพ์  พศ. 2551 บทย่อ โลกกำัลังเสียสมดุล.. ทำให้โลกต้องปรับสมดุล จึงเกิดภัยบัติทางธรรมชาติตามมา ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
23. L-14-3-23_รวมภาพถ่ายเอกรงค์ 5 ทศวรรษ จากมุมกล้องและห้องมืด
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-23 ชื่อเรื่อง_รวมภาพถ่ายเอกรงค์ 5 ทศวรรษ จากมุมกล้องและห้องมืด โดย  จิตต์  จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติ สำนักพิมพ์ บ.อิมเมจ พัีบลิชชิ่ง พศ. 2539    ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
24. L-14-3-22_ชีวิตงาม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-22 ชื่อเรื่อง_ชีวิตงาม บทย่อ คำกลอนสอนธรรม  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
25. L-14-3-21_หนุ่มเหน้า และพระจันทร์เสี้ยว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-21 ชื่อเรื่อง_หนุ่มเหน้า และชมรมพระจันทร์เสี้ยว (รวมเรื่องสั้น) สำนักพิมพ์ รุ่งวัฒนาพานิช ปีพิมพ์  พศ. 2514  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
26. L-14-3-20_สวนหลวงทิพย์กวี
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-20 ชื่อเรื่อง_สวนหลวงทิพย์กวี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สำนักพิมพ์ ด่านสุทธาการพิมพ์ พศ. 2533  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
27. L-14-3-19_พระมหาชนก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-19 ชื่อเรื่อง_พระมหาชนก ผู้แต่ง พระราชนิพนธ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ the story of Mahajanaka Cartoon Edition สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชั่ง  พศ. 2542 ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
28. L-14-3-18_กฤษณาสอนน้องคำฉันท์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-18 ชื่อเรื่อง_กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ผู้แต่ง พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สำนักพิมพ์ สภาพระธรรมกถึก ปีพิมพ์  พศ. 2533  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
29. L-14-3-16_โคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-3-16 ชื่อเรื่อง_โคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ผู้แต่ง  พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สถิต ณ วัพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร สำนักพิมพ์ กองทุนสมเด็จพระสังฆราช ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
30. L-14-3-13-15_นิราศเครื่องถมไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-3-13-15 ชื่อเรื่อง_นิราศเครื่องถมไทย สำนักพิมพ์  โรงพิมพ์ไพศาลศิริ ปีพิมพ์  พศ. 2531  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1210 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา