Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา l-14-2

ทั้งหมด 38 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. l-14-2-41_สืบจากศพ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-2-41_สืบจากศพ โดย พ.ญ. พรทิพย์  โรจนสุนันท์ บรรณาธิการ  ปรียาธร  พิทักษ์วรรัตน์ โรงพิมพ์ คลินิกบ้านและสวน ปีพิมพ์  ครั้งที่18 มิ.ย. 2544 มุมมองพิเศษจากหมอผ่าศพหญิง "เดี่ยวมือหนึ่ง" แห่งวงการนิติเวชวิทยาเมืองไทย ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
2. l-14-2-40_ไฟ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-2-40_ไฟ ผู้แต่ง  ประภัสสร  เสวิกุล นวนิยายแห่งร้อนแรงของไฟรัก ไฟแค้น และไฟสวาท โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ปีพิมพ์  ครั้งที่ สิบสอง มิ.ย. 2538  ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
3. l-14-2-39_สวนผีเสื้อ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-2-39_สวนผีเสื้อ ผู้แต่ง  ประภัสสร  เสวิกุล โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ปีพิมพ์  ครั้งที่ห้า มี.ค. 2536  ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
4. l-14-2-38_มารมนุษย์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-2-38_มารมนุษย์ ผู้แต่ง  ศรีบูรพา โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ปีพิมพ์  พศ. 2529  ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
5. l-14-2-37_บ้านโรงสี
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-2-37_บ้านโรงสี ผู้แต่ง  สังคม  เภสัชมาลา โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ปีพิมพ์ พ.ค. 2538    ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
6. l-14-2-36_เรื่องธรรมดา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-2-36_เรื่องธรรมดา ผู้แต่ง  ชาติ  กอบจิตติ โรงพิมพ์ เคล็ดไทย ปีพิมพ์  ก.ค.  2540  ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
7. l-14-2-36_หักปีกอินทรี
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
l-14-2-36_หักปีกอินทรี ผู้แต่ง   อัคนิรุทธ์ จัดพิมพ์  สำนักพิมพ์ดอกหญ้า พิมพ์ครั้งแรก  มิ.ย. 2538   การหักเหลี่ยมเฉือนคมของนักจารกรรมระดับโลก ซึ่งต้องต่อสู้กันแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน และต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
8. L-14-2-35_โรแมนติกไม่เลือกที่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-35 ชื่อเรื่อง_โรแมนติกไม่เลือกที่ (เรื่องเล่าของคนเดินทางที่ชวนสัมผัสความงามและความจริง) ชื่อผู้แต่ง กองบรรณาธิการจุดประกาย-เสาร์สวัสดี โรงพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจBizbook  กรุงเทพ ปีพิมพ์  ...
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
9. L-14-2-33_มหาบุรุษ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-33 ชื่อเรื่อง _มหาบุรุษ ผู้แต่ง  พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ สำนักพิมพ์  คลังสมอง พศ. 2532  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
10. L-14-2-34_มันสมอง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-34 ชื่อเรื่อง มันสมอง ผู้แต่ง  พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ สำนักพิมพ์  คลังสมอง พศ. 2532  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
11. L-14-2-32_ชุมนุมพระราชนิพนธ์ และพระราชประวัติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-32 ชื่อเรื่อง_ชุมนุมพระราชนิพนธ์ และพระราชประวัติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวบรวมและเรียบเรียงโดย  สมพงษ์  เกรียงไกรเพชร  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
12. L-14-2-30_ประกายไฟในความมือ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-30 ชื่อเรื่อง_ประกายไฟในความมือ - รวมบทกวี ผู้แต่ง  นฤมิตร  ประพันธ์  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
13. L-14-2-29_เพชรของสุนทรภู่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-2-29 ชื่อเรื่อง_เพชรของสุนทรภู่ โดย  ตรีรัตน์  รมณีย์ สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
14. L-14-2-28_แผ่นดินอื่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-2-28 ชื่อเรื่อง_แผ่นดินอื่น ผู้แต่ง กนกพงศ์  สงสมพันธุ์ รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรท์ ปี 2539  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
15. L-14-2-27_สมุทธโฆษคำฉันท์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-2-27 ชื่อเรื่อง_สมุทธโฆษคำฉันท์    ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
16. L-14-2-26_ข้างหลังภาพ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-2-26 ชื่อเรื่อง_ข้างหลังภาพ ผู้แต่ง  ศรีบูรพา สำนักพิมพ์  ดอกหญ้า  พศ. 2532  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
17. L-14-2-25_อินทรีย์หกทางคดีโลก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-25 ชื่อเรื่อง_อินทรีย์หกทางคดีโลก โดย  กำชัย  ทองหล่อ  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
18. L-14-2-24_หมาเน่าลอยน้ำ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-24 ชื่อเรื่อง_หมาเน่าลอยน้ำ ผู้แต่ง  ชาติ กอบจิตติ สำนักพิมพ์ คนวรรณกรรม พศ. 2530 บทย่อ หมาเน่าลอยน้ำ.. เป็นนวนิยายเรื่องแรกและเรื่องเดียวของนิตยสาร ถนนหนังสือ จะว่านวนิยายก็ไม่ใช่ ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
19. L-14-2-23_ขงเบ้ง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-23 ชื่อเรื่อง_ขงเบ้ง เรียบเรียงจากเอกสาร และบันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์ ปรัีชญานิพนธ์และชีวะประวัติของขงเบ้ง โดย  เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
20. L-14-2-22_ขาวสีขาว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-22 ชื่อเรื่อง_ขาวสีขาว ผู้แต่ง คำปัน สีเหนือ สำนักพิมพ์ ทะเลจันทร์  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
21. L-14-2-21_ผกายพรึก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-21 ชื่อเรื่อง _ผกายพรึก -รวม 11 เรื่องสั้นคัดสรร จากนักศีกษาสาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักพิมพ์ บ้านวารสาร พศ. 2549  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
22. L-14-2-20_ดาว 10 ดวง-รวมเรื่องสั้นประกวดรางวัล
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-20 ชื่อเรื่อง_ดาว 10 ดวง-รวมเรื่องสั้นประกวดรางวัล สำนักพิมพ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กองทุน "สุภาว์  เทวกุล" พศ. 2538    ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
23. L-14-2-19_เปลวดาว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-19 ชื่อเรื่อง_เปลวดาว (รวมเรื่องสั้นยอดเยี่ยมปี 2530) ผู้แต่ง  ทัศน์  สนธิจิตร สำนักพิมพ์ สี่พระยาการพิมพ์ พศ. 2530  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
24. L-14-2-18_ปากไก่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-18 ชื่อเรื่อง_ปากไก่ วารสารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2534  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
25. L-14-2-15_เรื่องสั้นคัดสรร ชุด2-ตุลาวรรณกรรมเรื่องสั้น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-2-15 ชื่อเรื่อง_เรื่องสั้นคัดสรร ชุด2-ตุลาวรรณกรรมเรื่องสั้น สำนักพิมพ์ มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา หนังสือชุด ตุลาวรรณกรรม ฉลองครบรอบ 30 ปี 14 ตุลา 2516-2546  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
26. L-14-2-14_บทกวีคัดสรร ชุด 1
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-2-14 ชื่อเรื่อง_บทกวีคัดสรร ชุด 1 - ตุลาวรรณกรรม บทกวี สำนักพิมพ์ มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา พศ. 2546 ฉลองครบรอบ 30 ปี 14 ตุลา 2516-2546  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
27. L-14-2-16_บทกวีคัดสรร ชุด 2
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-2-16 ชื่อเรื่อง_บทกวีคัดสรร ชุด 2 - ตุลาวรรณกรรม บทกวี สำนักพิมพ์ มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา พศ. 2546 ฉลองครบรอบ 30 ปี 14 ตุลา 2516-2546  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
28. L-14-2-17_บทละครคัดสรร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-2-17 ชื่อเรื่อง_บทละครคัดสรร - ตุลาวรรณกรรม บทละคร สำนักพิมพ์ มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา พศ. 2546 ฉลองครบรอบ 30 ปี 14 ตุลา 2516-2546  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
29. L-14-2-13_เรื่องสั้นคัดสรร ชุด1-ตุลาวรรณกรรม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส L-14-2-13 ชื่อเรื่อง_เรื่องสั้นคัดสรร-ตุลาวรรณกรรม สำนัำกพิมพ์ มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา พ.ศ. 2546 ฉลองครบรอบ 30 ปี 14 ตุลา 25162546  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
30. L-14-2-12_กุหลาบ สายประดิษฐ์ มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/L-วรรณกรรมไทย)
รหัส  L-14-2-12_ ชืื่อเรื่อง กุหลาบ สายประดิษฐ์ มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ บรรณาธิการ สุชาติ  สวัสดิ์ศรี ข้อเขียนการเมืองในฐานะนักหนังสือพิมพ์รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก สำนักพิมพ์ คณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1630 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา