Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา j-12-4

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. J-12-4-32_อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ เหตระกูล ม.ว.ม., ป.ช.
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
J-12-4-32_อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ เหตระกูล ม.ว.ม., ป.ช.     ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์     บ. ประชุมช่าง    2557     คำค้น อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ เหตระกูล. ...
ศุกร์, 15 มีนาคม 2019
2. j-12-4-31_เชเกวารา กับความตาย -CheGuevara & Death
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-31_เชเกวารา กับความตาย -CheGuevara & Death ผู้แต่ง  ธเนศ  วงศ์ยานนาวา โรงพิมพ์ตะวันออก, สำนักพิมพ์ creambooks พิมพ์ครั้งที่ 2  ต.ค. 2547 (ฉบับสมบูรณ์) เรื่องราว ของผู้ชายที่เท่ที่สุดในโลก ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
3. j-12-4-30_ยากขอบ อนุสรณ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-30_ยากขอบ อนุสรณ์ รวมข้อเขียนหลากรสแต่.. ผู้สร้างมรดกทางวรรณกรรมอันอมตะคือผู้ชนะสิบทืศ และสามก๊กฉบับวณิพก ฉบับรวมพิมพ์หนังสือเป็นอภินันทนาการ เนื่องในงานฌาปนกิจ "ยาขอบ" (โชติ แพร่พันธ์ุ) บรรณาธิการบริหารโครงการ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
4. j-12-4-29_ทิเทตที่เป็นจริง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-29_ทิเทตที่เป็นจริง ผู้เขียน  เอ.ทอม กรุนเฟลด์ ผู้แปล  ส.สุวรรณ โรงพิมพ์  แพรธรรม ปีพิมพ์        ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
5. j-12-4-11_2_Hillary Rodham Clinton ชีวิตและทางเลือก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-11_2 _Hillary Rodham Clinton ชีวิตและทางเลือก ผู้เขียน   ฮิลลารี  คลินตัน บรรณาธิการที่ปรึกษา   สุทธิชัย หยุ่น ผู้แปล   บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์, สุดา มั่งมีดี, สิทธิพงศ์  อุรุวาทิน พิมพ์ครั้งแรก ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2015
6. j-12-4-11_2_Hillary Rodham Clinton ชีวิตและทางเลือก
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
j-12-4-11_2 _Hillary Rodham Clinton ชีวิตและทางเลือก ผู้เขียน   ฮิลลารี  คลินตัน บรรณาธิการที่ปรึกษา   สุทธิชัย หยุ่น ผู้แปล   บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์, สุดา มั่งมีดี, สิทธิพงศ์  อุรุวาทิน พิมพ์ครั้งแรก ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2015
7. j-12-4-28_สู้ไม่ถอย (อำนาจ 3)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  j-12-4-28 ชื่อเรื่อง_สู้ไม่ถอย (อำนาจ 3) ผู้แต่ง   รุ่งมณี  เมฆโสภณ ปีพิมพ์   พ.ศ. 2557 โรงพิมพ์  บ้านพระอาทิตย์  กทม.  ...
พุธ, 11 มีนาคม 2015
8. j-12-4-28_สู้ไม่ถอย (อำนาจ 3)
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  j-12-4-28 ชื่อเรื่อง_สู้ไม่ถอย (อำนาจ 3) ผู้แต่ง   รุ่งมณี  เมฆโสภณ ปีพิมพ์   พ.ศ. 2557 โรงพิมพ์  บ้านพระอาทิตย์  กทม.  ...
พุธ, 11 มีนาคม 2015
9. j-12-4-27_พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร-วันสื่อสารแห่งชาติ 2530 -4สิงหาคม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-27_พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร-วันสื่อสารแห่งชาติ 2530 -4สิงหาคม เจ้าของ กรมไปรษณีย์โทรเลข ปีพิมพ์ พศ. 2530  ...
พุธ, 04 ธันวาคม 2013
10. j-12-4-25_20ปีสำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-25_20ปีสำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย เจ้าของ องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย ปีพิมพ์   มิถุนายน พศ. 2540  ...
พุธ, 04 ธันวาคม 2013
11. j-12-4-24_21ปีสำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย-ไอที
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-24_21ปีสำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย-ไอที เจ้าของ องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย ปีพิมพ์ พศ. 2541  ...
พุธ, 04 ธันวาคม 2013
12. j-12-4-26_วันสื่อสารแห่งชาติ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-26_วันสื่อสารแห่งชาติ เจ้าของ กระทรวงคมนาคม ปีพิมพ์  พศ. 2528  ...
พุธ, 04 ธันวาคม 2013
13. j-12-4-23_21ปีสำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย-ประมวลข่าว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-23_21ปีสำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย-ประมวลข่าว เจ้าของ องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย-ประมวลข่าว ปีพิมพ์ พศ. 2541  ...
พุธ, 04 ธันวาคม 2013
14. j-12-4-22_21ปีสำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย-เอฟเอ็ม 100.5
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-22_21ปีสำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่่งประเทศไทย-เอฟเอ็ม 100.5 เจ้าของ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ปีพิมพ์  พศ. 2541  ...
พุธ, 04 ธันวาคม 2013
15. j-12-4-21_สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-21_สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เจ้าของ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ปีพิมพ์ พศ. 2541    ...
พุธ, 04 ธันวาคม 2013
16. j-12-4-20_คนดี ไม่มีวันตาย ดุสิต นนทะนาคร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-4-20_คนดี ไม่มีวันตาย ดุสิต  นนทะนาคร อดีตประธานกรรมการ  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พิมพ์ปี 2554    ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
17. j-12-4-19_บุคคลของโลกตะวันตก2 (หนังสือชุด เงาอดีต)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  j-12-4-19 เรื่อง_บุคคลของโลกตะวันตก2 (หนังสือชุด เงาอดีต) ผู้เขียน  มานพ  ถนอมศรี สำนักพิมพ์ สิปประภา ปี พศ. 2547 เกล็ดความรู้ของโลกตะวันตกและชีวประวัติ / บุคคลสำคัญของโลกตะวันตก    ...
อังคาร, 09 เมษายน 2013
18. j-12-4-19_บุคคลของโลกตะวันตก2 (หนังสือชุด เงาอดีต)
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  j-12-4-19 เรื่อง_บุคคลของโลกตะวันตก2 (หนังสือชุด เงาอดีต) ผู้เขียน  มานพ  ถนอมศรี สำนักพิมพ์ สิปประภา ปี พศ. 2547 เกล็ดความรู้ของโลกตะวันตกและชีวประวัติ / บุคคลสำคัญของโลกตะวันตก    ...
อังคาร, 09 เมษายน 2013
19. J-12-4-18_ประวัติการสื่อสารโลก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-4-18 ชื่อเรื่อง_ประวัติการสื่อสารโลก ชื่อผู้แปลและเรียบเรียง  ณัฐิรา  สุขประเสริฐ, อลิสา  คงทน, ภูมิพัฒ  แสงอุดมเลิศ, บรรณาธิการ  เกียรติศักดิ์  ศรีพิมานวัฒน์ สำนักพิมพ์  IEEE ปีพิมพ์  ...
จันทร์, 19 กรกฏาคม 2010
20. J-12-4-17_ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด(เบื้องลึก เบื้องหลัง พฤษภา 35)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-4-17 ชื่อเรื่อง_ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด(เบื้องลึก เบื้องหลัง พฤษภา 35) ชื่อผู้แต่ง  รุ่งมณี เมฆโสภณ สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์ ปีพิมพ์ พศ. 2553  ...
จันทร์, 19 กรกฏาคม 2010
21. J-12-4-17_ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด(เบื้องลึก เบื้องหลัง พฤษภา 35)
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  J-12-4-17 ชื่อเรื่อง_ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด(เบื้องลึก เบื้องหลัง พฤษภา 35) ชื่อผู้แต่ง  รุ่งมณี เมฆโสภณ สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์ ปีพิมพ์ พศ. 2553  ...
จันทร์, 19 กรกฏาคม 2010
22. J-12-4-1-2_92ปี ปัญญานันทภิกขุ - 11 พฤษภาคม 2454-2546
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-4-1-2 ชื่อเรื่อง_92ปี ปัญญานันทภิกขุ  - 11 พฤษภาคม 2454-2546 เจ้าของ สโมสรออนส์กรุงเทพ  บัวหลวงภาค 310 ซี สำนักพิมพ์  สุเนตรฟิล์ม ปีพิมพ์  พศ. 2546    ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
23. J-12-4-3-4_เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-4-3-4 ชื่อเรื่อง_เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว เจ้าของ และสำนักพิมพ์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
24. J-12-4-5_คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์ : ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส (11 พ.ค. 43)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-4-5 ชื่อเรื่อง_คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์ : ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส (11 พ.ค. 43) โรงพิมพ์  ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส (11 พ.ค. 43) โดย  ท่านผู้หญิงพูนสุข  พนมยงค์ ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
25. J-12-4-6-7_ภาระ หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี คนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-4-6-7 ชื่อเรื่อง_ภาระ หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี คนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ คณะผู้จัดทำหนังสือ  พลเอกนิพนธ์  ศิริพร , รท.สุวรรณ  กมลเลิศ, นส.จินตนา จ้อยจุมพจน์ โรงพิมพ์  หจก. อรุณการพิมพ์ ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
26. J-12-4-8_เอกบุรุษชาติอาชาไนย: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-4-8 ชื่อเรื่อง_เอกบุรุษชาติอาชาไนย: พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ ชื่อผู้แต่ง  ดร.สุรเกียรติ  เสถียรไทยและคณะ ปีพิมพ์ พศ. 2540    ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
27. J-12-4-9_งานกับอุดมคติของชีวิต นพ. สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-4-9 ชื่อเรื่อง_งานกับอุดมคติของชีวิต นพ. สงวน นิตยารัมภ์พงศ์    ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
28. J-12-4-10_40 th เดลินิวส์ บันทึกข่าวลึก ข่าวลับ 4 ทศวรรษ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-4-10 ชื่อเรื่อง_40 th เดลินิวส์ บันทึกข่าวลึก ข่าวลับ 4 ทศวรรษ เจ้าของ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โรงพิมพ์ บริษัท ประชุมช่าง จำกัด ปีพิมพ์  28 มีนาคม พศ. 2547    ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
29. J-12-4-11_Living History Hillary Rodhen Clinton บันทึกอัลลารี คลินตัน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-4-11 ชื่อเรื่อง_Living History Hillary Rodhen Clinton บันทึกอัลลารี คลินตัน โรงพิมพ์  บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำักัด ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2  มีนาคม  พศ. 2547    ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
30. J-12-4-12_สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-4-12 ชื่อเรื่อง_สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ชื่อผู้แต่ง  วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย โรงพิมพ์  กรุงเทพฯ (1984) ปีพิมพ์   พศ. 2547  ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1631 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา