Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา j-12-3

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. J-12-3-38_อนุสรณ์นางยุวดี ธัญญสิริ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
J-12-3-38_อนุสรณ์นางยุวดี ธัญญสิริ โรงพิมพ์ หจก.อรุณการพิมพ์ โทร. 022626033-4 ปีพิมพ์  พศ. 2560  ...
อังคาร, 28 มีนาคม 2017
2. j-12-3-35_สยามฯรัตนโกสินทร์ ศก.-ภาพถ่ายและบันทึกบางเรื่องราวของชนชาวสยามฯ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-3-35_สยามฯรัตนโกสินทร์ ศก.-ภาพถ่ายและบันทึกบางเรื่องราวของชนชาวสยามฯ ผู้เรียบเรียง   ตรีภพ  ขวัญนคร โรงพิมพ์  นวสาร์นการพิมพ์ ปีพิมพ์  2539  ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
3. j-12-3-36_พระปกเกล้าฯ กับระบอบประชาธิปไตย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-3-36_พระปกเกล้าฯ กับระบอบประชาธิปไตย โดย ปรีดา  วัชรางกูร  ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
4. j-12-3-37_เรือพระราชพิธี
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-3-37_เรือพระราชพิธี จัดทำโดย  บางกอกโพสต์ และ โพสต์ทูเดย์ The post publishing Public company limited ปีพิมพ์  2004  ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
5. j-12-3-34_สไลด์ภาพ 4 ทศวรรษภาพข่าวไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-3-34 _สไลด์ภาพ 4 ทศวรรษภาพข่าวไทย ต้นฉบับทำหนังสือ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปี 2538    ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2015
6. j-12-3-33_4ทศวรรษภาพข่าวไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-3-33 _4ทศวรรษภาพข่าวไทย เจ้าของและโรงพิมพ์ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (รวมภาพส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2537) ปีพิมพ์  2538  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2015
7. j-12-3-32_ตำนานชีวิต สมบูรณ์ วรพงษ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-3-32 _ตำนานชีวิต สมบูรณ์  วรพงษ์ สุภาพบุรุษนักเขียน - นักหนังสือพิมพ์ พิมพ์อภินันท์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตผ่านพ้น 75ปี คณะผู้จัดทำ  ยุพดี  ตันติทวีโชค, วาสนา  ชูรัตน์, สุกานดา  มั่นดี โรงพิมพ์ ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
8. j-12-3-31_อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ เหตระกูล ม.ว.ม., ป.ช.
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-3-31 _อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์  เหตระกูล ม.ว.ม., ป.ช. โรงพิมพ์  หนังสือพิมพ์เดลนิวส์      ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
รหัส  j-12-3-30 ชื่อเรื่อง_อิศรา ที่รัก (อนุสรณ์ในงานณาปนกิจ-สเริงรมย์ อมันตกุล)(2465-2557) ผู้จัดพิมพ์และเจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ปี 2557 เนื้อหา บันทึกของคุณสเริงรมย์ ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
10. j-12-3-30_อิศรา ที่รัก (อนุสรณ์ในงานณาปนกิจ-สเริงรมย์ อมันตกุล)
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  j-12-3-30 ชื่อเรื่อง_อิศรา ที่รัก (อนุสรณ์ในงานณาปนกิจ-สเริงรมย์ อมันตกุล)(2465-2557) ผู้จัดพิมพ์และเจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ปี 2557 เนื้อหา บันทึกของคุณสเริงรมย์ ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
11. j-12-3-30_อิศรา ที่รัก (อนุสรณ์ในงานณาปนกิจ-สเริงรมย์ อมันตกุล)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  j-12-3-30 ชื่อเรื่อง_อิศรา ที่รัก (อนุสรณ์ในงานณาปนกิจ-สเริงรมย์ อมันตกุล)(2465-2557) ผู้จัดพิมพ์และเจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ปี 2557 เนื้อหา บันทึกของคุณสเริงรมย์ ...
พฤหัสบดี, 04 กันยายน 2014
12. j-12-3-28_สมเจตน์ วัฒนาธร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-3-28_สมเจตน์  วัฒนาธร ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 ณ เมรุวัดตรีทศเทพ พระนคร กรุงเทพมหานคร  ...
ศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2013
13. j-12-3-28_72ปีคณะสุภาพบุรุษ 96ปีศรีบูรพา-นิตยสารสารคดี
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-3-28_72ปีคณะสุภาพบุรุษ 96ปีศรีบูรพา(กุหลาบ สายประดิษฐ์)-นิตยสารสารคดี ปีที่ 17 ฉบับที่ 196  มิถุนายน 2545    ...
อังคาร, 29 ตุลาคม 2013
14. J-12-3-7_ชีวิตและการต่อสู้
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-7 ชื่อเรื่อง_ชีวิตและการต่อสู้ ชื่อผู้แต่ง   สอ  เสถบุตร สำนักพิมพ์  สร้างสรรค์ปัญญา ปีพิมพ์  พศ. 2537  ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
15. J-12-3-8_บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-3-8 ชื่อเรื่อง_บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 ชื่อผู้แต่ง  สมบูรณ์  วรพงษ์ สำนักพิมพ์ เพื่อนชีวิต ปีพิมพ์  มิถุนายน พศ. 2534    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
16. J-12-3-9_ชุดชมรมนักเขียน อันดับที่ 7 -ทำเนียบคนหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-9 ชื่อเรื่อง_ชุดชมรมนักเขียน อันดับที่ 7 -ทำเนียบคนหนังสือพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง  ประกาศ  วัชราภรณ์ สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า ปีพิมพ์ พศ. 2537      ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
17. J-12-3-5-6_16ยอดนักเขียนไทยในอดีต
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-5-6 ชื่อเรื่อง_16ยอดนักเขียนไทยในอดีต ชื่อผู้รวบรวม  ประภัสสร  เสวิกุล เจ้าของ / สำนักพิมพ์ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ปีพิมพ์ พศ. 2545    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
18. J-12-3-1_ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ-นางสาววิภา สุขกิจ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-1 ชื่อเรื่อง_ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ-นางสาววิภา  สุขกิจ ปีพิมพ์  1 มีนาคม  2546    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
19. J-12-3-4_60 ปี บรรพต บุญชื่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-3-4 ชื่อเรื่อง_60 ปี บรรพต  บุญชื่น สำนักพิมพ์ บ.กรุงสยามพริ้นติ้ง กรุ๊ป จก.  ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
20. J-12-3-2_ชมรมนักเขียน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-3-2 ชื่อเรื่อง_ชมรมนักเขียน ชื่อผู้แต่ง  ประกาศ  วัชราภรณ์ โรงพิมพ์ ดอกหญ้า ปีพิมพ์  พศ. 2536    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
21. J-12-3-3_บันทึกหน้าหนึ่ง : อัตชีวประวัติอดีตประธานกรรมการบริหารเดอะวอชิงต้นโพสต์-แคเธอรีน เกรแฮม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-3 ชื่อเรื่อง_บันทึกหน้าหนึ่ง : อัตชีวประวัติอดีตประธานกรรมการบริหารเดอะวอชิงต้นโพสต์-แคเธอรีน  เกรแฮม สำนักพิมพ์ นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น ปีพิมพ์ พศ. 2547  ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
22. J-12-3-10_อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ-โชติ ทัศนียะเวช และศัพบัญญัติวิชาการหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-10 ชื่อเรื่อง_อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ-โชติ ทัศนียะเวช และศัพบัญญัติวิชาการหนังสือพิมพ์ ปีพิมพ์  17 กรกฎาคม  2537  ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
23. J-12-3-11-12_อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ -นายโพยม วรรณศิริ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-3-11-12 ชื่อเรื่อง_อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ -นายโพยม  วรรณศิริ ปีพิมพ์  19 พฤศจิกายน 2546    ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
24. J-12-3-14_ข้อเขียนการเมืองในฐานะนักหนังสือพิมพ์รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก กุหลาบ สายประดิษฐ์ มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-14 ชื่อเรื่อง_ข้อเขียนการเมืองในฐานะนักหนังสือพิมพ์รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก กุหลาบ สายประดิษฐ์ มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ ชื่อผู้แต่ง   สุชาติ  สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ และหมายเหตุบรรณาธิการ โรงพิมพ์  ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
25. J-12-3-13_100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ อุดมการณ์ไม่มีวันตาย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-13 ชื่อเรื่อง_100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ อุดมการณ์ไม่มีวันตาย เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปีพิมพ์ พศ. 2548    ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
26. J-12-3-17-18_กุหลาบแห่งแผ่นดิน ประวัติศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ฉบับเยาวชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-17-18 ชื่อเรื่อง_กุหลาบแห่งแผ่นดิน ประวัติศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ฉบับเยาวชน ชื่อผู้แต่ง  ชมัยภร  แสงกระจ่าง สำนักพิมพ์  คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
27. J-12-3-15-16_คืออิสสรชนคือคนดี คือศรีบูรพา รำลึก 100 ปี ชาตกาล กุหลาบ สายประดิษฐ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-3-15-16 ชื่อเรื่อง_คืออิสสรชนคือคนดี คือศรีบูรพา รำลึก 100 ปี ชาตกาล กุหลาบ สายประดิษฐ์ ชื่อผู้แต่ง  ตรีศิลป์  บุญขจร (บรรณาธิการ) สำนักพิมพ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ปีพิมพ์  ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
28. J-12-3-19-20_ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพสรศักดิ์ สันติภาพจันทรา : สุภาพบุรุษนักข่าวภูธร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-3-19-20 ชื่อเรื่อง_ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพสรศักดิ์  สันติภาพจันทรา : สุภาพบุรุษนักข่าวภูธร ปีพิมพ์  พศ. 2547 (จ.นครสวรรค์)    ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
29. J-12-3-21_นายฉิม สินธุนาวา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-21 ชื่อเรื่อง_นายฉิม  สินธุนาวา ปีพิมพ์ พศ. 2520    ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
30. J-12-3-22_อาลัย ไวตาทิพย์ : ปรีชา ทิพย์เนตร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-3-22 ชื่อเรื่อง_อาลัย ไวตาทิพย์ : ปรีชา  ทิพย์เนตร ปีพิมพ์  15 พฤษภาคม พศ. 2531    ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1619 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา