Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา j-12-2

ทั้งหมด 26 ข้อมูลที่พบ

1. J-12-2-41_ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
J-12-2-41_ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง รวบรวมและเรียบเรียงโดย  วิทยากร เชียงกูล สำนักพิมพ์ คู่แข่งธุรกิจ ฉบับที่ 99 วันที่ 30 พย. 6 ธ.ค. 35    ...
จันทร์, 26 ธันวาคม 2016
2. J-12-2-40_บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
J-12-2-40_บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ โรงพิมพ์  เดือนตุลา พิมพ์ครั้งที่ 2   ตุลาคม 2559    ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
3. J-12-2-39_ในความทรงจำของ พูมี วงวิจิด ความทรงจำของชีวิตเราในขบวนวิวัฒน์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศลาว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
J-12-2-39_ในความทรงจำของ พูมี  วงวิจิด ผู้แปล  พิษณุ  จันทน์วิทัน จัดโดย สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ ความทรงจำของชีวิตเราในขบวนวิวัฒน์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศ ลาว   ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
4. J-12-2-39_ในความทรงจำของ พูมี วงวิจิด "ความทรงจำของชีวิตเราในขบวนวิวัฒน์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศลาว"
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
J-12-2-39_ในความทรงจำของ พูมี  วงวิจิด ผู้แปล  พิษณุ  จันทน์วิทัน จัดโดย สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ "ความทรงจำของชีวิตเราในขบวนวิวัฒน์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศลาว"   ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
5. j-12-2-38_กบฏบวรเดช
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-2-38 _กบฏบวรเดช อ่านประวัติศาสตร์  กับในบางมุมที่มืดมิด แบบที่คุณก็คิดไม่ถึง ผู้แต่ง  บุญชัย  ใจเย็น โรงพิมพ์ ปราชญ์ ปีพิมพ์ 2557    ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
6. J-12-2-37_ภาพประวัติศาสตร์เหตุการณ์นองเลือด 6 ต.ค. 19
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-2-37 ชื่อเรื่อง_ภาพประวัติศาสตร์เหตุการณ์นองเลือด 6 ต.ค. 19    ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
7. J-12-2-36_รำลึกวีรชนเดือนตุลาสืบทอดเจตนาประชาธิปไตย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-2-36 ชื่อเรื่อง_รำลึกวีรชนเดือนตุลาสืบทอดเจตนาประชาธิปไตย ผู้แต่ง  จัดทำโดยฝ่ายสาราณียกร 19 สถาบัน เจ้าของ องค์การนักศึกษา 19 สถาบัน    ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
8. J-12-2-35_ประวัติของแผ่นดินไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-2-35 ชื่อเรื่อง_ประวัติของแผ่นดินไทย ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ร้อยล้านปี สมัยหิน บ้านเชียง อยุธยา พฤษภาทมิฬ จะถึง พ.ศ. 2546 ผู้รวบรวมและเรียบเรียงโดย   ดร. อาทร  จันทวิมล    ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
9. J-12-2-34_ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร์ รวมบทความระหว่างปี พศ. 2527-2537
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-34 ชื่อเรื่อง_ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร์ รวมบทความระหว่างปี พศ. 2527-2537 ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์    ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
10. J-12-2-33_บทเรียน 25 ปี-14 ตุลาคม รำลึกถึงวีรชนคนกล้าประชาภิวัฒน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-33 ชื่อเรื่อง_บทเรียน 25 ปี-14 ตุลาคม รำลึกถึงวีรชนคนกล้าประชาภิวัฒน์ ชื่อผู้แต่ง  สกว. และมูลนิธิภูมิปัญญา สำนักพิมพ์ วิถีทรรศน์    ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
11. J-12-2-32_ยึด! 27 ชั่วโมง-เบื้องหน้าเหตุการณ์นักศึกษาพม่าบุกยึดสถานทูต
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-32 ชื่อเรื่อง_ยึด! 27 ชั่วโมง-เบื้องหน้าเหตุการณ์นักศึกษาพม่าบุกยึดสถานทูต ชื่อผู้แต่ง  กองบรรณาธิการเฉพาะกิจ เจ้าของ ไอเอ็นเอ็น สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน    ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
12. J-12-2-30-31_ประวัติศาสตร์แรงงานไทย กุลีจีน-14 ตุลาฯ -วีรบุรุษกรรมกร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-30-31 ชื่อเรื่อง_ประวัติศาสตร์แรงงานไทย กุลีจีน-14 ตุลาฯ -วีรบุรุษกรรมกร ชื่อผู้แต่ง พิพิธภัณท์แรงงานไทย, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, สนับสนุนโดย FES ปีพิมพ์  ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
13. J-12-2-28_อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-28 ชื่อเรื่อง_อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้แต่ง ใจ อึ๊งภากรณ์, สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และคณะ เจ้าของ คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519    ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
14. J-12-2-27_กรีดแผลกลัดหนองกรองความจริงโดยผู้หญิง 6 ตุลาฯ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-27 ชื่อเรื่อง_กรีดแผลกลัดหนองกรองความจริงโดยผู้หญิง 6 ตุลาฯ ผู้แต่ง ชลธิรา สัตยาวัฒนา ประธานคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 (เขียนและเรียบเรียง) ปีพิมพ์ พศ.   ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
15. J-12-2-22_เครื่องต้นก้นครัว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-2-22 ชื่อเรื่อง_เครื่องต้นก้นครัว เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ปีพิมพ์  พศ.  ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
16. J-12-2-12-21_พระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-2-12-21 ชื่อเรื่อง_พระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์ แก่กลุ่มนักข่าวหญิง เจ้าของ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
17. J-12-2-11_รายละเอียดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง สมาคมฯ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-11 ชื่อเรื่อง_รายละเอียดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง สมาคมฯ เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
18. J-12-2-10_รายการประกอบแบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-10 ชื่อเรื่อง_รายการประกอบแบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย    ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
19. J-12-2-9_ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 5
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-9 ชื่อเรื่อง_ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 5 เจ้าของ สำนักนายกรัฐมนตรี    ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
20. J-12-2-8_ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-8 ชื่อเรื่อง_ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 เจ้าของ สำนักนายกรัฐมนตรี    ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
21. J-12-2-6_ตำนานสิงหนวติกุมาร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-6 ชื่อเรื่อง_ตำนานสิงหนวติกุมาร เจ้าของ สำนักนายกรัฐมนตรี ปีพิมพ์ พศ. 2516  ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
22. J-12-2-5_ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-5 ชื่อเรื่อง_ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ เจ้าของ สำนักนายกรัฐมนตรี    ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
23. J-12-2-4_ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-4 ชื่อเรื่อง_ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 เจ้าของ สำนักนายกรัฐมนตรี    ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
24. J-12-2-2-3_บันทึกเหยี่ยวข่าว ณ สมรภูมิถนนราชดำเนิน พฤษภาคม 2535
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-2-3 ชื่อเรื่อง_บันทึกเหยี่ยวข่าว ณ สมรภูมิถนนราชดำเนิน พฤษภาคม 2535 เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ปีพิมพ์ พศ. 2535  ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
25. J-12-2-1_กรมรถไฟกับกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสและสงครามมหาเอเชียบูรพา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-2-1 ชื่อเรื่อง_กรมรถไฟกับกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสและสงครามมหาเอเชียบูรพา    ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
j-11-6 / j-12-1 / j-12-2 / j-12-3 / j-12-4  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1606 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา