Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา j-12-1

ทั้งหมด 24 ข้อมูลที่พบ

1. J-12-1-24_หมายเหตุประเทศไทย รศ. ๒๒๙
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
J-12-1-24_หมายเหตุประเทศไทย รศ. ๒๒๙ เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หนังสือภาพเล่มนี้เป็นความร่วมมือของช่างภาพของทุกสำนักพิมพ์ นำภาพที่พวกเขานำชีวิตเข้าไปเสี่ยงบันทึกไว้กว่า 10,000 ...
อังคาร, 27 ธันวาคม 2016
2. J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500 เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สำนักพิมพ์ มติชน พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2559 สาระสำคัญของ ...
อังคาร, 27 ธันวาคม 2016
3. J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500 เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2559      ...
อังคาร, 27 ธันวาคม 2016
4. j-12-1-23_เส้นทาง...คนหนังสือพิมพ์
(ตำนานฅนข่าว/ตำนานฅนข่าว)
j-12-1-23_เส้นทาง...คนหนังสือพิมพ์ เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรณาธิการ  เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป โรงพิมพ์  มติชนปากเกร็ด ปีพิมพ์   พศ. 2559 ISBN 978-616-91915-5-1 ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
5. j-12-1-23_เส้นทาง...คนหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-1-23_เส้นทาง...คนหนังสือพิมพ์ เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรณาธิการ  เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป โรงพิมพ์  มติชนปากเกร็ด ปีพิมพ์   พศ. 2559 ISBN 978-616-91915-5-1 ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
6. j-12-1-23_เส้นทาง...คนหนังสือพิมพ์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
j-12-1-23_เส้นทาง...คนหนังสือพิมพ์ เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรณาธิการ  เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป โรงพิมพ์  มติชนปากเกร็ด ปีพิมพ์   พศ. 2559 ISBN 978-616-91915-5-1 ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
7. J-12-1-22_เย็นศิระเพราะพระบริบาล กับลัดดาซุบซิบ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
J-12-1-22_เย็นศิระเพราะพระบริบาล กับลัดดาซุบซิบ หนังสือที่พสกนิกรไทยต้องอ่าน ที่สุดแห่งเรื่องประทับใจของ "ในหลวง" และ "พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จากผู้เขียน ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ผู้เขียน  แถมสิน ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
8. J-12-1-22_เย็นศิระเพราะพระบริบาล กับลัดดาซุบซิบ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
J-12-1-22_เย็นศิระเพราะพระบริบาล กับลัดดาซุบซิบ หนังสือที่พสกนิกรไทยต้องอ่าน ที่สุดแห่งเรื่องประทับใจของ "ในหลวง" และ "พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จากผู้เขียน ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ผู้เขียน  แถมสิน ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
9. J-12-1-21_สมุดภาพแห่งความทรงจำจารึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลาในวาระครบรอบ 36 ปี 14 ตุุลา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
J-12-1-21 _สมุดภาพแห่งความทรงจำจารึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลาในวาระครบรอบ 36 ปี 14 ตุุลา กองบรรณาธิการโดย เศรษฐวัฒน์  สุรินทร์คำ, สมิทธ์ ถนอมศาสนะ, ปฤณ  เทพนรินทร์ จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือสมุดภาพแห่งความทรงจำ ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
10. J-12-1-20_คือ... คนหนังสือพิมพ์
(ตำนานฅนข่าว/ตำนานฅนข่าว)
รหัส J-12-1-20 ชื่อเรื่อง_คนหนังสือพิมพ์ เจ้าของ สมาคมนักข่านักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรณาธิการ  ขุนทอง ลอเสรีวานิช โรงพิมพ์ โรงพิมพ์เดือนตุลา ปีพ.ศ. 2558   ดาวโหลดเนื้อหาทั้งหมด  ...
พุธ, 18 มีนาคม 2015
11. J-12-1-20_คนหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-1-20 ชื่อเรื่อง_คนหนังสือพิมพ์ เจ้าของ สมาคมนักข่านักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรณาธิการ  ขุนทอง ลอเสรีวานิช โรงพิมพ์ โรงพิมพ์เดือนตุลา ปีพ.ศ. 2558   ดาวโหลดเนื้อหาทั้งหมด  ...
พุธ, 18 มีนาคม 2015
12. J-12-1-20_คนหนังสือพิมพ์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส J-12-1-20 ชื่อเรื่อง_คนหนังสือพิมพ์ เจ้าของ สมาคมนักข่านักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรณาธิการ  ขุนทอง ลอเสรีวานิช โรงพิมพ์ โรงพิมพ์เดือนตุลา ปีพ.ศ. 2558   ดาวโหลดเนื้อหาทั้งหมด  ...
พุธ, 18 มีนาคม 2015
13. j-12-1-19_เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง 40 ปีหลัง 14 ตุลาฯ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-1-19_เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง 40 ปีหลัง 14 ตุลาฯ ผู้เขียน  พระไพศาล  วิสาโล สำนักพิมพ์  มูลนิธิ 14 ตุลา ปีพิมพ์   ตุลาคม 2556    ...
อังคาร, 29 ตุลาคม 2013
14. j-12-1-18_บันทึกเหตุการณ์14ตุลาผ่าน 13กบฏ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-1-18_บันทึกเหตุการณ์14ตุลาผ่าน 13กบฏ ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาการสื่อสารของมูลนิธิ 14 ตุลา ในวาระครบรอบ 40 ปี 14 ตุลา 2516 มูลนิธิ 14 ตุลา พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2556 กองบรรณาธิการ  เศรษฐวัฒน์  ...
อังคาร, 29 ตุลาคม 2013
15. j-12-1-12_200ปีหมอบรัดเลย์(จากหมอสอนศาสนาถึงบิดาแห่งการพิมพ์ไทย)-นิตยสารสารดคี
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
j-12-1-12_200ปีหมอบรัดเลย์(จากหมอสอนศาสนาถึงบิดาแห่งการพิมพ์ไทย)-นิตยสารสารดคี ปีที่ 20 ฉบับที่ 233 ก.ค. 2547    ...
อังคาร, 29 ตุลาคม 2013
16. j-12-1-17_ฐานันดรสี่ชีวิตนักหนังสือพิมพ์-ประยุทธ สิทธิพันธ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  j-12-1-17 ชื่อเรื่อง_ฐานันดรสี่ชีวิตนักหนังสือพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง-ประยุทธ  สิทธิพันธ์ ปีพิมพ์ 19กพ. 2527 สำนักพิมพ์ บพิธการพิมพ์ จก. (ประวัติศาสตร์ หนังสือพิมพ์ และนักหนังสือพิมพ์)   ...
อังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2013
17. j-12-1-17_ฐานันดรสี่ชีวิตนักหนังสือพิมพ์-ประยุทธ สิทธิพันธ์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  j-12-1-17 ชื่อเรื่อง_ฐานันดรสี่ชีวิตนักหนังสือพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง-ประยุทธ  สิทธิพันธ์ ปีพิมพ์ 19กพ. 2527 สำนักพิมพ์ บพิธการพิมพ์ จก. (ประวัติศาสตร์ หนังสือพิมพ์ และนักหนังสือพิมพ์)  ...
อังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2013
18. j-12-1-16_สยามอัศจรรย์-สมาน สุดโต
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส j-12-1-16 ชื่อเรื่อง_สยามอัศจรรย์ ชื่อผู้แต่ง-สมาน สุดโต รวมบทความจากปลายปากกาของสมาน สุดโต (ประวัติศาสตร์) ปีพิมพ์ 5 ธค. 2555 สำนักพิมพ์ คณะสงฆ์วัดพระพิเรนทร์ (พิมพ์ถวายมุทิตาสักการะ) โรงพิมพ์ ...
อังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2013
19. J-12-1-15_จดหมายเหตุสยามรัฐ ชะตากรรมรัฐบาลประชาธิปไตย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-1-15 ชื่อเรื่อง_จดหมายเหตุสยามรัฐ-ชะตากรรมรัฐบาลประชาธิปไตย เจ้าของ สยามรัฐ    ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
20. J-12-1-14_สังคมไทย (ก็) ของเรา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส  J-12-1-14 ชื่อเรื่อง_สังคมไทย (ก็) ของเรา เจ้าของ สยามรัฐ ปีพิมพ์    ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
21. J-12-1-13_การเมืองเพื่อนสนิท
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-1-13 ชื่อเรื่อง_การเมืองเพื่อนสนิท เจ้าของ สยามรัฐ เนื้อหา เิปิดปูมตำนานการเมืองไทย พศ. 2489-ปัจจุบัน    ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
22. J-12-1-12_เมืองไทย33
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-1-12 ชื่อเรื่อง_เมืองไทย33 (จดหมายเหตุสยามรัฐ) เจ้าของ สยามรัฐ ปีพิมพ์ พศ. 2532  ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
23. J-12-1-1-11_เบื้องแรกประชาธิปตัย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/J-ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ)
รหัส J-12-1-1-11 ชื่อเรื่อง_เบื้องแรกประชาธิปตัย บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500 เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย  ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
j-11-6 / j-12-1 / j-12-2 / j-12-3 / j-12-4  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1209 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา