Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา d-5-1

ทั้งหมด 4 ข้อมูลที่พบ

1. D-5-1-4_การประชุมวิชาการด้านสื่อมวลชน ประจำีปี 2546-2547
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-1-4 ชื่อเรื่อง_การประชุมวิชาการด้านสื่อมวลชน ประจำีปี 2546-2547 เรื่อง "สื่อมวลชน : คน และรัฐบาล" จัดโดย สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
2. D-5-1-8_การประชุมวิชาการและวิชาชีพหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-1-8 ชื่อเรื่อง_การประชุมวิชาการและวิชาชีพหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543 เรื่อง สื่อมวลชนกับธรรมาธิบาล เจ้าของ คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ (กวช.) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
3. D-5-1-1_อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 5
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-1-1 ชื่อเรื่อง_อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 5 วันที่ 28-30 มิ.ย. 2545 ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ปีพิมพ์ พศ. 2545  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1214 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา