Home 2552_25มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับทางออกของวิกฤตการเมืองไทย”
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2552_25มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับทางออกของวิกฤตการเมืองไทย”

ราชดำเนินเสวนา  :  โครงการ  “ คิดอย่างไรกับรัฐธรรมนูญ ”
หัวข้อ    “รัฐธรรมนูญกับทางออกของวิกฤตการเมืองไทย”
จัดโดย
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วันพฤหัสบดีที่   25  มิถุนายน  2552      เวลา   13.00 –  16.00  น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน

วิทยากร    
นิพิฏฐ์   อินทรสมบัติ      ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
ดร.พีรพันธ์  พาลุสุข   ส.ส.พรรคเพื่อไทย
ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง      ฝู้แทนฝ่ายพลเมือง
สุรชัย  ด่านวัฒนานุสรณ์    ฝู้แทนฝ่ายพลเมือง
ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน    ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

ผู้ดำเนินรายการ
ประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์      เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

090625-seminart...
Image Download
dscn9456
Image Download
dscn9460
Image Download
dscn9472
Image Download
dscn9478
Image Download
dscn9483
Image Download
dscn9484
Image Download
dscn9497
Image Download
dscn9503
Image Download
dscn9505
Image Download

 

 

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1800 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา