Home 2552_27พค52-ราชดำเนินเสวนา“การเข้าถึงยาของคนไทย ...ทำไมใช้ยาแพง?”
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2552_27พค52-ราชดำเนินเสวนา“การเข้าถึงยาของคนไทย ...ทำไมใช้ยาแพง?”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม
ราชดำเนินเสวนา   ครั้งที่ 6/2552
“การเข้าถึงยาของคนไทย ...ทำไมใช้ยาแพง?”
วันพุธที่  27 พฤษภาคม  2552      เวลา  09.30  - 12.30  น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย    ถ.สามเสน    ตรงข้าม รพ.วชิระ


วิทยากร

นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปนานนท์
คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิมิตร์  เทียนอุดม
ผู้อำนวยการโครงการเข้าถึงเอดส์
เภสัชกรเชิญพร เต็งอำนวย
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน(TPMA)
นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน์
ประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
แพทย์หญิงวันดี โภคะกุล
แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  

ผู้ดำเนินรายการ  นพ. พงศธร พอกเพิ่มดี
นักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

dscn9000
Image Download
dscn9002
Image Download
dscn9003
Image Download
dscn9012
Image Download
dscn9015
Image Download
dscn9016
Image Download
dscn9027
Image Download
dscn9030
Image Download
dscn9032
Image Download

 

 

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1736 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา