Home 2552_21พค52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ รัฐธรรมนูญกับวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน”
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2552_21พค52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ รัฐธรรมนูญกับวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน”

ราชดำเนินเสวนา โครงการ “คิดอย่างไรกับรัฐธรรมนูญ”
หัวข้อ “ รัฐธรรมนูญกับวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน”
จัดโดย
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วันที่ 21 พฤษภาคม 2552  เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร                                     
ชินวรณ์  บุณยเกียรติ
ประธานวิปรัฐบาล  ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์
ดร.พีรพันธ์  พาลุสุข
ส.ส. พรรคเพื่อไทย
อ. จรัล  ดิษฐาอภิชัย
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดร.นิธิ  เอียวศรีวงศ์
นักวิชาการอิสระ
ไพโรจน์  พลเพชร
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กร พัฒนาเอกชน
ผู้ดำเนินรายการ
ประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์        เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

dscn8910
Image Download
dscn8914
Image Download
dscn8918
Image Download
dscn8923
Image Download
dscn8924
Image Download
dscn8925
Image Download
dscn8934
Image Download
dscn8942
Image Download
dscn8948
Image Download
dscn8963
Image Download
dscn8973
Image Download

 

 

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1752 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา