Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2555-07-20-symposium
2555_20ก.ค.55-ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕ “ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่  ๒ 2555_20ก.ค.55-ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕ “ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๒  
2555_20ก.ค.55-ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕ “ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่  ๒
dscn6395
Image Download
DSCN6396
Image Download
DSCN6397
Image Download
DSCN6398
Image Download
DSCN6399
Image Download
DSCN6400
Image Download
DSCN6402
Image Download
DSCN6403
Image Download
DSCN6404
Image Download
DSCN6405
Image Download
DSCN6406
Image Download
DSCN6408
Image Download
DSCN6409
Image Download
DSCN6410
Image Download
DSCN6411
Image Download
DSCN6413
Image Download
DSCN6414
Image Download
DSCN6415
Image Download
DSCN6416
Image Download
DSCN6418
Image Download
DSCN6419
Image Download
DSCN6420
Image Download
DSCN6421
Image Download
DSCN6422
Image Download
DSCN6423
Image Download
DSCN6424
Image Download
DSCN6425
Image Download
DSCN6426
Image Download
DSCN6427
Image Download
DSCN6428
Image Download
DSCN6429
Image Download
DSCN6430
Image Download
DSCN6431
Image Download
DSCN6432
Image Download
DSCN6433
Image Download
DSCN6434
Image Download
DSCN6435
Image Download
DSCN6436
Image Download
DSCN6437
Image Download
DSCN6438
Image Download
DSCN6440
Image Download
DSCN6442
Image Download
DSCN6444
Image Download
DSCN6445
Image Download
DSCN6446
Image Download
DSCN6447
Image Download
DSCN6448
Image Download
DSCN6449
Image Download
DSCN6450
Image Download
DSCN6451
Image Download
DSCN6452
Image Download
DSCN6453
Image Download
DSCN6454
Image Download
DSCN6455
Image Download
DSCN6456
Image Download
DSCN6458
Image Download
DSCN6459
Image Download
DSCN6460
Image Download
DSCN6461
Image Download
DSCN6462
Image Download
DSCN6463
Image Download
DSCN6467
Image Download
DSCN6468
Image Download
DSCN6470
Image Download
DSCN6471
Image Download
DSCN6474
Image Download
DSCN6476
Image Download
DSCN6477
Image Download
DSCN6478
Image Download
DSCN6480
Image Download
DSCN6481
Image Download
DSCN6482
Image Download
DSCN6483
Image Download
DSCN6486
Image Download
DSCN6488
Image Download

 

 

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1406 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา