Home 2554_18-19มิถุนายน2554-ประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชนระดับชาติ
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2554_18-19มิถุนายน2554-ประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชนระดับชาติ

หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้  รัฐ  ทุน และเทคโนโลยี”
พร้อมเปิด ตัววารสารวิชาการ “อิศรา ปริทัศน์”

หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้รัฐ  ทุน   และเทคโนโลยี  ”

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  และ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ(สสส.)

๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

IMG_3107
Image Download
IMG_3108
Image Download
IMG_3113
Image Download
IMG_3114
Image Download
IMG_3115
Image Download
IMG_3116
Image Download
IMG_3117
Image Download
IMG_3118
Image Download
IMG_3120
Image Download
IMG_3121
Image Download
IMG_3124
Image Download
IMG_3125
Image Download
IMG_3129
Image Download
IMG_3130
Image Download
IMG_3131
Image Download
IMG_3132
Image Download
IMG_3135
Image Download
IMG_3136
Image Download
IMG_3137
Image Download
IMG_3138
Image Download
IMG_3141
Image Download
IMG_3142
Image Download
IMG_3143
Image Download
IMG_3144
Image Download
IMG_3146
Image Download
IMG_3147
Image Download
IMG_3148
Image Download
IMG_3153
Image Download
IMG_3154
Image Download
IMG_3157
Image Download
IMG_3159
Image Download
IMG_3164
Image Download
IMG_3165
Image Download
IMG_3169
Image Download
IMG_3170
Image Download
IMG_3171
Image Download
IMG_3172
Image Download
IMG_3173
Image Download
IMG_3175
Image Download
IMG_3178
Image Download
IMG_3179
Image Download
IMG_3180
Image Download
IMG_3181
Image Download
IMG_3182
Image Download
IMG_3183
Image Download
IMG_3187
Image Download
IMG_3191
Image Download
IMG_3195
Image Download
IMG_3199
Image Download
IMG_3200
Image Download
IMG_3211
Image Download
IMG_3213
Image Download
IMG_3214
Image Download
IMG_3215
Image Download
IMG_3216
Image Download
IMG_3218
Image Download
IMG_3220
Image Download
IMG_3221
Image Download
IMG_3223
Image Download
IMG_3231
Image Download
IMG_3236
Image Download
IMG_3238
Image Download
IMG_3244
Image Download
IMG_3249
Image Download
IMG_3251
Image Download
IMG_3257
Image Download
IMG_3260
Image Download
IMG_3261
Image Download
IMG_3273
Image Download
IMG_3279
Image Download
IMG_3280
Image Download
IMG_3285
Image Download
IMG_3289
Image Download
IMG_3290
Image Download
IMG_3295
Image Download
IMG_3296
Image Download
IMG_3297
Image Download
IMG_3298
Image Download
IMG_3299
Image Download
IMG_3306
Image Download
IMG_3309
Image Download
IMG_3310
Image Download
IMG_3313
Image Download
IMG_3314
Image Download
IMG_3315
Image Download
IMG_3318
Image Download
IMG_3320
Image Download
IMG_3321
Image Download
IMG_3328
Image Download
IMG_3333
Image Download
IMG_3334
Image Download
IMG_3335
Image Download
IMG_3347
Image Download
IMG_3348
Image Download
IMG_3349
Image Download
IMG_3350
Image Download
IMG_3351
Image Download
IMG_3352
Image Download
IMG_3353
Image Download
IMG_3354
Image Download
IMG_3357
Image Download
IMG_3358
Image Download
IMG_3359
Image Download
IMG_3360
Image Download
IMG_3366
Image Download
IMG_3368
Image Download
IMG_3378
Image Download
IMG_3379
Image Download
IMG_3380
Image Download
IMG_3385
Image Download
IMG_3386
Image Download
IMG_3387
Image Download
IMG_3388
Image Download
IMG_3389
Image Download
IMG_3390
Image Download
IMG_3391
Image Download
IMG_3395
Image Download
IMG_3396
Image Download
IMG_3397
Image Download
IMG_3401
Image Download
IMG_3402
Image Download
IMG_3404
Image Download
IMG_3405
Image Download
IMG_3406
Image Download
IMG_3407
Image Download
IMG_3408
Image Download
IMG_3409
Image Download
IMG_3410
Image Download
IMG_3411
Image Download
IMG_3412
Image Download
IMG_3413
Image Download
IMG_3414
Image Download
IMG_3415
Image Download
IMG_3420
Image Download
IMG_3421
Image Download
IMG_3430
Image Download
IMG_3431
Image Download
IMG_3433
Image Download

 

 

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1846 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา