Home 2554_24เมษายน2554-ราชดำเนินเสวนา โครงการร่วมปฏิรูปประเทศไทย-ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔-จุดประกายจริยธรรมเลือกตั้ง จุดเปลี่ยนวิกฤตการเมืองไทย ?
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2554_24เมษายน2554-ราชดำเนินเสวนา โครงการร่วมปฏิรูปประเทศไทย-ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔-จุดประกายจริยธรรมเลือกตั้ง จุดเปลี่ยนวิกฤตการเมืองไทย ?

ราชดำเนินเสวนา โครงการร่วมปฏิรูปประเทศไทย  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔
“จุดประกายจริยธรรมเลือกตั้ง จุดเปลี่ยนวิกฤตการเมืองไทย ?”

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา  o๙.oo – ๑๒.oo  น.
ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ. วชิระ) กรุงเทพฯ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    ลงทะเบียน  ชี้แจงวัตถุประสงค์
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.     เสวนา “จุดประกายจริยธรรมเลือกตั้ง จุดเปลี่ยนวิกฤตการเมืองไทย ?”

วิทยากร        นายโคทม  อารียา  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
นำเสนอ “จรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๔”
Mr.Ahdy  Aman International  IDEA  from  Indonesia
นำเสนอ  "ความเป็นมาและความสำคัญของจรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้ง"
ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอ  “จรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้ง จะจุดประกายจริยธรรมได้หรือไม่”
นายวิทยา  แก้วภราดัย  ประธานวิปรัฐบาล
นำเสนอ “จรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้ง จะเป็นจริงได้อย่างไร”
นายวิทยา  บุรณศิริ ประธานวิปฝ่ายค้าน
นำเสนอ “จรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้ง จะเป็นจริงได้อย่างไร”
นายชลรัช จิตในธรรม ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง        
นำเสนอ  “กกต.กับการส่งเสริมจรรยาบรรณ การหาเสียงเลือกตั้ง”
ผู้ดำเนินรายการ    นายธีรเดช  เอี่ยมสำราญ
หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์

IMG_1798
Image Download
IMG_1799
Image Download
IMG_1800
Image Download
IMG_1801
Image Download
IMG_1802
Image Download
IMG_1803
Image Download
IMG_1804
Image Download
IMG_1805
Image Download
IMG_1806
Image Download
IMG_1807
Image Download
IMG_1808
Image Download
IMG_1809
Image Download
IMG_1810
Image Download
IMG_1811
Image Download
IMG_1812
Image Download
IMG_1813
Image Download
IMG_1814
Image Download
IMG_1815
Image Download
IMG_1816
Image Download
IMG_1817
Image Download
IMG_1818
Image Download
IMG_1819
Image Download
IMG_1820
Image Download
IMG_1821
Image Download
IMG_1822
Image Download
IMG_1823
Image Download
IMG_1824
Image Download
IMG_1825
Image Download
IMG_1826
Image Download
IMG_1827
Image Download
IMG_1828
Image Download
IMG_1829
Image Download
IMG_1830
Image Download
IMG_1831
Image Download
IMG_1832
Image Download
IMG_1833
Image Download
IMG_1834
Image Download
IMG_1835
Image Download
IMG_1836
Image Download
IMG_1837
Image Download
IMG_1838
Image Download
IMG_1839
Image Download
IMG_1840
Image Download
IMG_1841
Image Download
IMG_1842
Image Download
IMG_1843
Image Download
IMG_1844
Image Download
IMG_1845
Image Download
IMG_1846
Image Download
IMG_1847
Image Download
IMG_1848
Image Download
IMG_1849
Image Download
IMG_1850
Image Download
IMG_1851
Image Download
IMG_1852
Image Download
IMG_1853
Image Download
IMG_1854
Image Download
IMG_1855
Image Download
IMG_1856
Image Download
IMG_1857
Image Download
IMG_1858
Image Download
IMG_1859
Image Download

 

 

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1742 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา