Home 2552_7เมย52-ราชดำเนินเสวนา-“บำนาญแห่งชาติหลักประกันรายได้ยามชรา”
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2552_7เมย52-ราชดำเนินเสวนา-“บำนาญแห่งชาติหลักประกันรายได้ยามชรา”
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
ร่วมกับ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม
ราชดำเนินเสวนา   ครั้งที่ 1/2552
“บำนาญแห่งชาติหลักประกันรายได้ยามชรา”
วันอังคารที่  7เมษายน  2552เวลา    13.30 - 15.30   น.
ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ถ.สามเสน   ตรงข้าม รพ.วชิระ
วิทยากร
ดร. วรวรรณ   ชาญด้วยวิทย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นพ. ถาวร   สกุลพาณิชย์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผศ. สถิตพงศ์   ธนวิริยะกุล
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
dscn8208
Image Download
dscn8212
Image Download
dscn8214
Image Download
dscn8220
Image Download
dscn8227
Image Download
dscn8229
Image Download
dscn8230
Image Download

 

 

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1744 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา