Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2553_9พฤษภาคม2553-ราชดำนินเสวนา 5/2553 “ไม่มีสี ไม่เลือกข้างกับภารกิจปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

ราชดำเนินเสวนา  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  “ไม่มีสี ไม่เลือกข้าง กับภารกิจปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน”

วันอาทิตย์ ที่ ๙ พฤษภาคม   ๒๕๕๓   เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.oo น.
ณ ห้องประชุม อิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ. วชิระ) กรุงเทพฯ

วิทยากร
นพ. ชาตรี เจริญชีวะกุล 
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ 
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (เอราวัณ)

นพ.แท้จริง ศิริพานิช   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


นางสาวบุญยืน
ศิริธรรม  ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก


ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

There is no image in this category

 

 

 

Phoca Gallery