Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2556_9มีนาคม56-สัมมนาเตรียมตัวเข้าสู่หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับผู้บริหาร สื่อมวลชน"
2556-03-09-asean-insentve2556-03-09-asean-insentve (44)

 

 

 

Phoca Gallery