Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2556-04-04-rajdamnerntalk
2556_4เมษายน56-ราชดำเนินสนทนา ครั้งที่ 1“ดับเพลิงหรือโหมไฟ สื่อไทยกับรายงานข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้ : ความท้าทายของคนทำข่าว” 2556_4เมษายน56-ราชดำเนินสนทนา ครั้งที่ 1“ดับเพลิงหรือโหมไฟ สื่อไทยกับรายงานข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้ : ความท้าทายของคนทำข่าว”  
2556_4เมษายน56-ราชดำเนินสนทนา ครั้งที่ 1“ดับเพลิงหรือโหมไฟ สื่อไทยกับรายงานข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้ : ความท้าทายของคนทำข่าว”
IMG_1571
Image Download
IMG_1572
Image Download
IMG_1573
Image Download
IMG_1574
Image Download
IMG_1575
Image Download
IMG_1579
Image Download
IMG_1580
Image Download
IMG_1581
Image Download
IMG_1583
Image Download
IMG_1584
Image Download
IMG_1585
Image Download
IMG_1589
Image Download
IMG_1594
Image Download
IMG_1596
Image Download
IMG_1599
Image Download
IMG_1602
Image Download
IMG_1604
Image Download
IMG_1606
Image Download
IMG_1607
Image Download
IMG_1611
Image Download
IMG_1615
Image Download

 

 

 

Phoca Gallery