Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2553-12-19-safetytraining
2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ"การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง" safety training 
2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ
531219-safetytr...
Image Download
DSCF6740
Image Download
DSCF6739
Image Download
DSCF6731
Image Download
DSCF6725
Image Download
DSCF6717
Image Download
DSCF6716
Image Download
DSCF6715
Image Download
DSCF6706
Image Download
DSCF6703
Image Download
DSCF6690
Image Download
DSCF6685
Image Download
DSCF6684
Image Download
DSCF6672
Image Download
DSCF6671
Image Download
DSCF6670
Image Download
DSCF6669
Image Download
DSCF6666
Image Download
DSCF6665
Image Download
DSCF6661
Image Download
DSCF6660
Image Download
DSCF6659
Image Download
DSCF6654
Image Download
DSCF6644
Image Download
DSCF6643
Image Download
DSCF6636
Image Download
DSCF6634
Image Download
DSCF6619
Image Download
DSCF6617
Image Download
DSCF6610
Image Download
DSCF6602
Image Download
DSCF6601
Image Download
DSCF6600
Image Download
DSCF6599
Image Download
DSCF6596
Image Download
DSCF6594
Image Download
DSCF6592
Image Download
DSCF6581
Image Download
DSCF6579
Image Download
DSCF6578
Image Download
DSCF6568
Image Download
DSCF6569
Image Download
DSCF6570
Image Download
DSCF6571
Image Download
DSCF6572
Image Download
DSCF6573
Image Download
DSCF6565
Image Download
DSCF6564
Image Download
DSCF6559
Image Download
DSCF6558
Image Download
DSCF6556
Image Download
DSCF6555
Image Download
DSCF6552
Image Download
DSCF6576
Image Download
DSCF6567
Image Download
DSCF6655
Image Download
DSCF6566
Image Download
DSCF6614
Image Download
DSCF6582
Image Download
DSCF6694
Image Download
DSCF6563
Image Download
DSCF6678
Image Download
DSCF6732
Image Download
DSCF6729
Image Download
DSCF6676
Image Download
DSCF6638
Image Download
DSCF6591
Image Download
DSCF6674
Image Download
DSCF6561
Image Download
DSCF6593
Image Download
DSCF6712
Image Download
DSCF6742
Image Download
DSCF6741
Image Download
DSCF6603
Image Download
DSCF6577
Image Download
DSCF6611
Image Download
DSCF6605
Image Download
DSCF6618
Image Download
DSCF6699
Image Download
DSCF6608
Image Download
DSCF6615
Image Download
DSCF6597
Image Download
DSCF6692
Image Download
DSCF6702
Image Download
DSCF6607
Image Download
DSCF6728
Image Download
DSCF6627
Image Download
DSCF6622
Image Download
DSCF6620
Image Download
DSCF6562
Image Download
DSCF6598
Image Download
DSCF6625
Image Download
DSCF6613
Image Download
DSCF6704
Image Download
DSCF6595
Image Download
DSCF6687
Image Download
DSCF6718
Image Download
DSCF6693
Image Download
DSCF6574
Image Download
DSCF6604
Image Download
DSCF6553
Image Download
DSCF6557
Image Download
DSCF6616
Image Download
DSCF6730
Image Download
DSCF6632
Image Download
DSCF6560
Image Download
DSCF6628
Image Download
DSCF6606
Image Download
DSCF6554
Image Download
DSCF6575
Image Download
DSCF6590
Image Download
DSCF6583
Image Download
DSCF6580
Image Download
DSCF6668
Image Download
DSCF6646
Image Download
DSCF6639
Image Download
DSCF6667
Image Download
DSCF6651
Image Download
DSCF6650
Image Download
DSCF6663
Image Download
DSCF6662
Image Download
DSCF6637
Image Download
DSCF6633
Image Download
DSCF6788
Image Download
DSCF6785
Image Download
DSCF6783
Image Download
DSCF6779
Image Download
DSCF6777
Image Download
DSCF6776
Image Download
DSCF6765
Image Download
DSCF6749
Image Download
DSCF6743
Image Download
DSCF6841
Image Download
DSCF6839
Image Download
DSCF6837
Image Download
DSCF6835
Image Download
DSCF6829
Image Download
DSCF6832
Image Download
DSCF6833
Image Download
DSCF6834
Image Download
DSCF6828
Image Download
DSCF6826
Image Download
DSCF6822
Image Download
DSCF6820
Image Download
DSCF6814
Image Download
DSCF6811
Image Download
DSCF6806
Image Download
DSCF6803
Image Download
DSCF6800
Image Download
DSCF6796
Image Download
DSCF6790
Image Download
DSCF6755
Image Download
DSCF6809
Image Download
DSCF6775
Image Download
DSCF6792
Image Download
DSCF6824
Image Download
DSCF6798
Image Download
DSCF6759
Image Download
DSCF6768
Image Download
DSCF6797
Image Download
DSCF6786
Image Download
DSCF6761
Image Download
DSCF6767
Image Download
DSCF6766
Image Download
DSCF6769
Image Download
DSCF6764
Image Download
DSCF6770
Image Download
DSCF6778
Image Download
DSCF6772
Image Download
DSCF6771
Image Download
DSCF6773
Image Download
DSCF6781
Image Download
DSCF6774
Image Download
DSCF6838
Image Download
DSCF6813
Image Download
DSCF6836
Image Download
DSCF6807
Image Download
DSCF6802
Image Download
DSCF6795
Image Download
DSCF6794
Image Download
DSCF6804
Image Download
DSCF6801
Image Download
DSCF6753
Image Download
DSCF6799
Image Download
DSCF6744
Image Download
DSCF6751
Image Download
DSCF6791
Image Download
DSCF6758
Image Download
DSCF6812
Image Download
DSCF6827
Image Download
DSCF6823
Image Download
DSCF6816
Image Download
DSCF6819
Image Download

 

 

 

Phoca Gallery