Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ"การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง" safety training
2553-12-19-safetytraining2553-12-19-safetytraining (193)

 

 

 

Phoca Gallery