Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2553-12-19-safetytraining
2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ"การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง" 
2553-12-19-safetytraining2553-12-19-safetytraining 
2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ

 

 

 

Phoca Gallery