Home
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
Phoca Gallery
2561-อบรม-เซฟตี้เทรนนิ่งปีที่ 9-เพิ่มทักษะทำข่าวความขัดแย้ง-ภัยพิบัติ » 2561-07-26-safety92561-อบรม-เซฟตี้เทรนนิ่งปีที่ 9-เพิ่มทักษะทำข่าวความขัดแย้ง-ภัยพิบัติ » 2561-07-26-safety9 (59)
2560_5มี.ค.60-TJA 62nd Anniversary-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2560-03-05-dinnertalk2560_5มี.ค.60-TJA 62nd Anniversary-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2560-03-05-dinnertalk (53)
2559_5มี.ค.59-61ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-61st Anniversay TJA » 2559-03-05-dinner-talk2559_5มี.ค.59-61ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-61st Anniversay TJA » 2559-03-05-dinner-talk (49)
2558_5มีค. 58 60ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2558-03-05-dinnertalk2558_5มีค. 58 60ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2558-03-05-dinnertalk (49)
2557_22-23พย.57-การอบรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ » 2557-11-22-radio2557_22-23พย.57-การอบรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ » 2557-11-22-radio (38)
2557_2ธค.57กอล์ฟการกุศล 60 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ » 2557-12-02-goft-tja2557_2ธค.57กอล์ฟการกุศล 60 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ » 2557-12-02-goft-tja (40)
2556_4กันยายน2556-สัมมนาร่วมกันระหว่างสมาคมนักข่าวนักนสพ.กับสมาคมนักข่าวเมียร์ม่า » 2556-09-04-mjaandtja2556_4กันยายน2556-สัมมนาร่วมกันระหว่างสมาคมนักข่าวนักนสพ.กับสมาคมนักข่าวเมียร์ม่า » 2556-09-04-mjaandtja (28)
2556_5-7กรกฎาคม-อบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว » 2556-07-05-reporter2556_5-7กรกฎาคม-อบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว » 2556-07-05-reporter (108)
2556_23สิงหาคม-อบรม-เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ความขัดแย้ง » 2556-08-23-camera-cannon2556_23สิงหาคม-อบรม-เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ความขัดแย้ง » 2556-08-23-camera-cannon (45)
2556_1-4สิงหาคม2556-การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง » 2556-08-04-saftytrainning2556_1-4สิงหาคม2556-การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง » 2556-08-04-saftytrainning (77)
2556-08-08-11_อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่16ประจำปี 2556 » 2556-08-08-11-pirab162556-08-08-11_อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่16ประจำปี 2556 » 2556-08-08-11-pirab16 (84)
2556_11พฤษภาคม2556 มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ » 2556-05-11-tja-scholarship25562556_11พฤษภาคม2556 มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ » 2556-05-11-tja-scholarship2556 (58)
2556_2เมษายน56-ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “โปรเจกต์น้ำ 3.5 แสนล้าน ชะลอหรือไปต่อ” » 2556-05-02-rajdamnern-seminar2556_2เมษายน56-ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “โปรเจกต์น้ำ 3.5 แสนล้าน ชะลอหรือไปต่อ” » 2556-05-02-rajdamnern-seminar (16)
2556_11เมษายน56-ราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทยกับบีอาร์เอ็น (BRN)” » 2556-04-11-rajdamnern-seminar2556_11เมษายน56-ราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทยกับบีอาร์เอ็น (BRN)” » 2556-04-11-rajdamnern-seminar (13)
2556_4เมษายน56-ราชดำเนินสนทนา ครั้งที่ 1“ดับเพลิงหรือโหมไฟ สื่อไทยกับรายงานข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้ : ความท้าทายของคนทำข่าว” » 2556-04-04-rajdamnerntalk2556_4เมษายน56-ราชดำเนินสนทนา ครั้งที่ 1“ดับเพลิงหรือโหมไฟ สื่อไทยกับรายงานข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้ : ความท้าทายของคนทำข่าว” » 2556-04-04-rajdamnerntalk (21)
2556_9มีนาคม56-สัมมนาเตรียมตัวเข้าสู่หลักสูตร 2556_9มีนาคม56-สัมมนาเตรียมตัวเข้าสู่หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับผู้บริหาร สื่อมวลชน" » 2556-03-09-asean-insentve (44)
2556_5มี.ค.56-วันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2556-03-05_dinnertalk-tja2556_5มี.ค.56-วันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2556-03-05_dinnertalk-tja (192)
2556_5มี.ค.56-ประชุมร่วมกันกับนักข่าวอาเซียน » 2556-03-05_Asean-reporter2556_5มี.ค.56-ประชุมร่วมกันกับนักข่าวอาเซียน » 2556-03-05_Asean-reporter (27)
2556_4มีนาคม56-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2556-03-04-annual-meeting2556_4มีนาคม56-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2556-03-04-annual-meeting (60)
2556_4มีนาคม56-ชี้แจงพิราบน้อยและมอบรางวัล ประจำปี 2555 » 2556-03-04-pirab-award25552556_4มีนาคม56-ชี้แจงพิราบน้อยและมอบรางวัล ประจำปี 2555 » 2556-03-04-pirab-award2555 (50)
2555_17-18พ.ย.55-อบรมเชิงปฏิบัติการปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่นที่ 6 » 2555-11-18-reportertowritter2555_17-18พ.ย.55-อบรมเชิงปฏิบัติการปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่นที่ 6 » 2555-11-18-reportertowritter (111)
2555_2-4พ.ย. 2555 อบรมเชิงปฎิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555 » 2555-11-04-reporter2555_2-4พ.ย. 2555 อบรมเชิงปฎิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555 » 2555-11-04-reporter (78)
2555_28ต.ค.2555-การชี้แจงโครงการประกวดรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบอบรางวัล TJA Cyber Reporter » 2555-10-28-pirab-tjacyberreporter2555_28ต.ค.2555-การชี้แจงโครงการประกวดรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบอบรางวัล TJA Cyber Reporter » 2555-10-28-pirab-tjacyberreporter (49)
2555_25ต.ค.2555-ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น 5 » 2555-10-25-little-pirab2555_25ต.ค.2555-ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น 5 » 2555-10-25-little-pirab (33)
2555_27ต.ค.2555_หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน » 2555-10-27-china2555_27ต.ค.2555_หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน » 2555-10-27-china (12)
2555-14ก.ย.55-ห้องเรียนสาธารณะ-จ.จันทบุุรี » 2555-09-14-tjaroom2555-14ก.ย.55-ห้องเรียนสาธารณะ-จ.จันทบุุรี » 2555-09-14-tjaroom (52)
2555_24-26ส.ค.55-การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ รายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” » 2555-08-24_26-saftytraining2555_24-26ส.ค.55-การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ รายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” » 2555-08-24_26-saftytraining (190)
2555-18-19ส.ค.55-พิราบ Fit & Firm รุ่น 3 » 2555-08-18_19-fitandfirm2555-18-19ส.ค.55-พิราบ Fit & Firm รุ่น 3 » 2555-08-18_19-fitandfirm (91)
2555-19ส.ค.55 ภาพถ่ายการสัมมนาปิดการอบรม-หลักสูตรเสริมพลังความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย » 2555-08-19-asean2555-19ส.ค.55 ภาพถ่ายการสัมมนาปิดการอบรม-หลักสูตรเสริมพลังความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย » 2555-08-19-asean (79)
2555_15 ส.ค. 2555-ภาพกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”-มหาวิทยาลัยราขภัฏสุราษฎร์ธานี » 2555-08-15-tjaroom2555_15 ส.ค. 2555-ภาพกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”-มหาวิทยาลัยราขภัฏสุราษฎร์ธานี » 2555-08-15-tjaroom (123)
2555_27ก.ค.55-ห้องเรียนสาธารณะ สื่อสารระบบสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี » 2555-07-27-tjaroom2555_27ก.ค.55-ห้องเรียนสาธารณะ สื่อสารระบบสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี » 2555-07-27-tjaroom (54)
2555_20ก.ค.55-ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕ “ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๒ » 2555-07-20-symposium2555_20ก.ค.55-ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕ “ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๒ » 2555-07-20-symposium (75)
2555_5-8ก.ค.55-อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย15 » 2555-07-05-pirab152555_5-8ก.ค.55-อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย15 » 2555-07-05-pirab15 (157)
2555_29 มิถุนายน 55 ห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ” » 2555-06-29-publicroom2555_29 มิถุนายน 55 ห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ” » 2555-06-29-publicroom (12)
2555_13พ.ค.55-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ปี 2555 » 2555-05-13-scholarship2555_13พ.ค.55-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ปี 2555 » 2555-05-13-scholarship (51)
2555_4 มีนาคม 2555 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และงานเลี้ยงพิราบคืนรัง » 2555-03-04-tjameeting2555_4 มีนาคม 2555 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และงานเลี้ยงพิราบคืนรัง » 2555-03-04-tjameeting (253)
2555- 4 มีนาคม 2555 ชี้แจงพิราบน้อย ปี 2554 » 2555-03-04-pirab2555- 4 มีนาคม 2555 ชี้แจงพิราบน้อย ปี 2554 » 2555-03-04-pirab (139)
2555- 5 มีนาคม 2555 วันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2555-03-05-aniversary2555- 5 มีนาคม 2555 วันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2555-03-05-aniversary (195)
2555-550104-15_ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน รุ่น 5 » 2555-01-15-writter2555-550104-15_ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน รุ่น 5 » 2555-01-15-writter (144)
2554_28ธ.ค.2554-ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักข่าวประสบอุทกภัยมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก » 2554_12_28-tjahelp2554_28ธ.ค.2554-ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักข่าวประสบอุทกภัยมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก » 2554_12_28-tjahelp (51)
2554_17-18 ธันวาคม 2554 - คนข่าวมาขายของ » 2554_12_18-reporter2554_17-18 ธันวาคม 2554 - คนข่าวมาขายของ » 2554_12_18-reporter (601)
2554_26 กันยายน 2554-ราชดำเนินเสวนา “นโยบายดับไฟใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ กับแนวโน้มการพูดคุยสันติภาพ (Peace Talk)” » 2554-09-26-seminartja2554_26 กันยายน 2554-ราชดำเนินเสวนา “นโยบายดับไฟใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ กับแนวโน้มการพูดคุยสันติภาพ (Peace Talk)” » 2554-09-26-seminartja (19)
2554_16-20 กันยายน 2554-ต้อนรับนักข่าวกัมพูชา » 2554-09-20-cambodia2554_16-20 กันยายน 2554-ต้อนรับนักข่าวกัมพูชา » 2554-09-20-cambodia (52)
2554_3กันยายน2554-อบรมการทำแฟมืออาชีพสำหรับนักข่าว2554_3กันยายน2554-อบรมการทำแฟมืออาชีพสำหรับนักข่าว (129)
2554_26-28กันยายน2554-การอบรมการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรง2554_26-28กันยายน2554-การอบรมการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรง (264)
2554_17สิงหาคม2554-อนาคต(นัก)ข่าวไทย ในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี2554_17สิงหาคม2554-อนาคต(นัก)ข่าวไทย ในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี (176)
2554_30ก.ค.2554-รวมพลนักข่าวโซเชียลมีเดีย2554_30ก.ค.2554-รวมพลนักข่าวโซเชียลมีเดีย (237)
2554_29ก.ค.2554-ห้องเรียนสาธารณะ-การทำข่าวสาธารณสุข2554_29ก.ค.2554-ห้องเรียนสาธารณะ-การทำข่าวสาธารณสุข (125)
2554_24กรกฎาคม2554-การอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์2554_24กรกฎาคม2554-การอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ (47)
2554_14-17กรกฎาคม2554-การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 142554_14-17กรกฎาคม2554-การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 14 (598)
2554_7 ก.ค. 54-การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าวการ เมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ2554_7 ก.ค. 54-การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าวการ เมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ (40)
2554_30มิถุนายน2554-แถลงการณ์ เรื่อง ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง ฉบับที่ ๒2554_30มิถุนายน2554-แถลงการณ์ เรื่อง ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง ฉบับที่ ๒ (44)
2554_18-19มิถุนายน2554-ประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชนระดับชาติ2554_18-19มิถุนายน2554-ประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชนระดับชาติ (138)
2554_11มิ.ย2554-การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ2554_11มิ.ย2554-การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ (63)
2554_29พ.ค. 2554-สองสมาคมฯวิชาชีพสื่อจัดสัมมนาสื่อมวลชน “พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย”2554_29พ.ค. 2554-สองสมาคมฯวิชาชีพสื่อจัดสัมมนาสื่อมวลชน “พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย” (79)
2554_6-8พ.ค.2554-อบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ปี 25542554_6-8พ.ค.2554-อบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ปี 2554 (485)
2554_3พ.ค.2554-กิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก-World Press Freedom day2554_3พ.ค.2554-กิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก-World Press Freedom day (600)
2554_30เมษายน2554-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 25542554_30เมษายน2554-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2554 (72)
2554_24เมษายน2554-ราชดำเนินเสวนา โครงการร่วมปฏิรูปประเทศไทย-ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔-จุดประกายจริยธรรมเลือกตั้ง จุดเปลี่ยนวิกฤตการเมืองไทย ?2554_24เมษายน2554-ราชดำเนินเสวนา โครงการร่วมปฏิรูปประเทศไทย-ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔-จุดประกายจริยธรรมเลือกตั้ง จุดเปลี่ยนวิกฤตการเมืองไทย ? (62)
2554_11เมษายน2554-ประชุมชมรมนักข่าวอาวุโส2554_11เมษายน2554-ประชุมชมรมนักข่าวอาวุโส (6)
2554_4มีนาคม2554-งานเลี้ยงพิราบคืนรัง2554_4มีนาคม2554-งานเลี้ยงพิราบคืนรัง (178)
2554_4มีนาคม2554-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25542554_4มีนาคม2554-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 (66)
2554_4มีนาคม2554-ประชุมชมรมนักข่าวอาวุโส2554_4มีนาคม2554-ประชุมชมรมนักข่าวอาวุโส (13)
2554_4มีนาคม2554-ชี้แจ้งผลรางวัลพิราบน้อยประำจำปี 25532554_4มีนาคม2554-ชี้แจ้งผลรางวัลพิราบน้อยประำจำปี 2553 (93)
2554_5มีนาคม2554-TJA 56th Anniversary-วันนักข่าว25542554_5มีนาคม2554-TJA 56th Anniversary-วันนักข่าว2554 (317)
2553_28ธันวาคม2553-ภาพการชุมนุมนักข่าวอาวุโส » 2553-12-28-eldter-reporter2553_28ธันวาคม2553-ภาพการชุมนุมนักข่าวอาวุโส » 2553-12-28-eldter-reporter (107)
2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ"การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง" safety training » 2553-12-19-safetytraining (193)
2553_30ตุลาคม2553 กระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 5 » 2553-10-30-pirab-primaryschool2553_30ตุลาคม2553 กระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 5 » 2553-10-30-pirab-primaryschool (178)
2553_17สิงหาคม2553-สัมมนาหัวข้อ “เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูก หลาน” นายอดัม คาเฮน ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการประสานงาน » 2553-08-17-adam2553_17สิงหาคม2553-สัมมนาหัวข้อ “เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูก หลาน” นายอดัม คาเฮน ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการประสานงาน » 2553-08-17-adam (53)
2553_4 มิ.ย 2553-นิทรรศการ 2553_4 มิ.ย 2553-นิทรรศการ "ชีวิต.. กลางสมรภูมิ" (55)
2553_4 มิถุนายน 2553-โครงการเติมกำลังใจนักข่าวภาคสนาม » 2553-06-04-reportermeeting2553_4 มิถุนายน 2553-โครงการเติมกำลังใจนักข่าวภาคสนาม » 2553-06-04-reportermeeting (481)
2552_8ตค52-เสวนาโต๊ะกลม-จุลสารราชดำเนิน » 2552_10_8seminar2552_8ตค52-เสวนาโต๊ะกลม-จุลสารราชดำเนิน » 2552_10_8seminar (15)
2552_6-9สค52-อบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น12-25522552_6-9สค52-อบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น12-2552 (19)
2552_18-19กค52-การอบรมอาสาสมัครปกป้องสิทธิ พิชิตการคุกคามสื่อ (ALERT NETWORK)2552_18-19กค52-การอบรมอาสาสมัครปกป้องสิทธิ พิชิตการคุกคามสื่อ (ALERT NETWORK) (36)
2552_21พค52-การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง บันทึกเหตุการณ์ชุมนุม 8-15 เม.ย.25522552_21พค52-การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง บันทึกเหตุการณ์ชุมนุม 8-15 เม.ย.2552 (17)
2552_25มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ  “รัฐธรรมนูญกับทางออกของวิกฤตการเมืองไทย”2552_25มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับทางออกของวิกฤตการเมืองไทย” (10)
2552_18มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ  “ ประเด็นร้อนในรัฐธรรมนูญ ”2552_18มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ ประเด็นร้อนในรัฐธรรมนูญ ” (9)
2552_12มิย52-ราชดำเนินเสวนา-“รัฐธรรมนูญมาตรา 190: ปัญหาที่มีอยู่จริง หรือเพียงเกมส์การเมือง?”2552_12มิย52-ราชดำเนินเสวนา-“รัฐธรรมนูญมาตรา 190: ปัญหาที่มีอยู่จริง หรือเพียงเกมส์การเมือง?” (6)
2552_11มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ จุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”2552_11มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ จุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” (11)
2552_4มิย52-หัวข้อ “ ส.ว. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน ”2552_4มิย52-หัวข้อ “ ส.ว. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน ” (10)
2552_1มิย52-แถลงข่าวดอกไม้บานหลากสีที่กรุงเทพ2552_1มิย52-แถลงข่าวดอกไม้บานหลากสีที่กรุงเทพ (12)
2552_28พค52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ  “ ส.ส. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน ”2552_28พค52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ ส.ส. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน ” (12)
2552_27พค52-ราชดำเนินเสวนา“การเข้าถึงยาของคนไทย ...ทำไมใช้ยาแพง?”2552_27พค52-ราชดำเนินเสวนา“การเข้าถึงยาของคนไทย ...ทำไมใช้ยาแพง?” (9)
2552_21พค52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ รัฐธรรมนูญกับวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน”2552_21พค52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ รัฐธรรมนูญกับวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน” (11)
2552_18พค52-ปาฐกถาอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๕๒2552_18พค52-ปาฐกถาอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๕๒ (11)
2552_15พค52-ราชดำเนินเสวนา-“17 ปี 17 พฤษภา กับอนาคตการเมืองไทย”2552_15พค52-ราชดำเนินเสวนา-“17 ปี 17 พฤษภา กับอนาคตการเมืองไทย” (11)
2552_10พค52-ราชดำเนินเสวนา  ครั้งที่ 3/2552 “สิทธิเกษตรกร สิ่งที่หายไปใน พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ”2552_10พค52-ราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ 3/2552 “สิทธิเกษตรกร สิ่งที่หายไปใน พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ” (11)
2552_10พค52-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย2552_10พค52-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (16)
2552_4พค52-ร่วมรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง2552_4พค52-ร่วมรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง (13)
2552_3พค52-วันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day-3 May)2552_3พค52-วันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day-3 May) (27)
2552_26เมษ52-ราชดำเนินเสวนา” ครั้งที่2/2552 เรื่อง “ถึงเวลา ประเทศไทย มี พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะได้หรือยัง?”2552_26เมษ52-ราชดำเนินเสวนา” ครั้งที่2/2552 เรื่อง “ถึงเวลา ประเทศไทย มี พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะได้หรือยัง?” (8)
2552_23เมย52-ประชุมเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย2552_23เมย52-ประชุมเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย (10)
2552_27มึค52-ราชดำเนินเสวนา-“พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปกป้องหรือคุกคาม”2552_27มึค52-ราชดำเนินเสวนา-“พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปกป้องหรือคุกคาม” (1)
2552_5กย52-ราชดำเินินเสวนา-ข่าวสืบสวน2552_5กย52-ราชดำเินินเสวนา-ข่าวสืบสวน (7)
2552_29-30สค52-พิราบ fit and firm2552_29-30สค52-พิราบ fit and firm (10)
2552_19สค.52-ห้องเรียนสาธารณะ-ฝึกนิสิตภาคเหนือเรียนรู้ข่าวเศรษฐกิจ2552_19สค.52-ห้องเรียนสาธารณะ-ฝึกนิสิตภาคเหนือเรียนรู้ข่าวเศรษฐกิจ (4)
2552_16-17กค52-การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน2552_16-17กค52-การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน (26)
2552_23เมษ52-ยื่นจดหมายขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ2552_23เมษ52-ยื่นจดหมายขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ (14)
2552_7เมย52-ราชดำเนินเสวนา-“บำนาญแห่งชาติหลักประกันรายได้ยามชรา”2552_7เมย52-ราชดำเนินเสวนา-“บำนาญแห่งชาติหลักประกันรายได้ยามชรา” (7)
2552_11มีค52ราชดำเนินเสวนา-คดีสิ่งแวดล้อมจาก มาบตาพุด ถึงแม่เมาะ ทางออกอยู่ตรงไหน?2552_11มีค52ราชดำเนินเสวนา-คดีสิ่งแวดล้อมจาก มาบตาพุด ถึงแม่เมาะ ทางออกอยู่ตรงไหน? (9)
2552-4มีค52-การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคม2552-4มีค52-การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคม (23)

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1246 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา