Home
 • แวดวงวิชาการ-บทความวิชาการ
  AddThis Social Bookmark Button
 • ห้องเรียนสาธารณะ
  AddThis Social Bookmark Button
 • ประชุมเครือข่ายวิชาการวิชาชีพสื่อ
  AddThis Social Bookmark Button
 • โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชน
  AddThis Social Bookmark Button
 • ประชุมใหญ่วิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔
  AddThis Social Bookmark Button

  ประชุมใหญ่วิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ  ปี ๒๕๕๔
  หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้  รัฐ  ทุน และเทคโนโลยี”
  พร้อมเปิด ตัววารสารวิชาการ “อิศรา ปริทัศน์”

  หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้รัฐ  ทุน   และเทคโนโลยี  ”

  โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  และ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

  ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ(สสส.)

  ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
  ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

 • ประชุมใหญ่วิชากการวิชาชีพสื่อมวลชนระดับชาติ ปี๒๕๕๒
  AddThis Social Bookmark Button

  โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ระดับชาติ
  หัวข้อ “บทเรียนสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน ? ”  
  โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา
  สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย
  วัน เสาร์ที่ ๑๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
  ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

 • ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ปี๒๕๕๕
  AddThis Social Bookmark Button

   

  ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕

  “ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่  ๒

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

  ณ  อาคาร ๑๒  นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์  ชั้น ๙  ห้องประชุมปองทิพย์ ๑  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

  สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.)

  (ดูภาพบรรยากาศการประชุมทั้งหมด)

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1255 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา