Home หนังสือ งานวิจัยหลักสูตร บสก.1

งานวิจัยหลักสูตร บสก.1

AddThis Social Bookmark Button

งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม  หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 1  ของสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เมือพ.ศ. 2552

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 บทบาทสื่อกับการผลักดันนโยบายสาธารณะของภาคประชาชนศึกษากรณีผลักดันการ ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ ซีแอล (COMPULSORY LICENSING)- นายคเนศ จิรัษฐิติพงศ์ กองบรรณาธิการเว็บ 3001
42 ความต้องการของประชาชนและสังคมต่อบทบาทและความเป็นกลางทางการเมืองในการ นำเสนอรายการของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี-นายกิจธิพัฒน์ ทัศวิโล กองบรรณาธิการเว็บ 2510
43 พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ กับทิศทางการประกอบกิจการในอนาคต-นายโกศล สงเนียม กองบรรณาธิการเว็บ 2929
44 ปรากฏการณ์สื่อสารมวลชน ยุคการเมืองแยกฝ่าย-นางสาว เรวดี พงศ์ไชยยง กองบรรณาธิการเว็บ 2193
45 การแปรรูป ปตท. เป็นบริษัทมหาชน : กลยุทธ์การใช้สื่อในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร (ศึกษากรณี ปตท.และมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่ 1-ม.ค.-31 ธ.ค. 2551)-นางเยาวลักษณ์ วีรุตธนะเศรษฐ กองบรรณาธิการเว็บ 3861
46 ประเภทของการพาดหัวข่าวการเมืองหน้าหนึ่ง-ผศ.ดร. เยาวภา บัวเวช กองบรรณาธิการเว็บ 3795
47 กลุ่มคนเสื้อแดง:ในสงครามแย่งพื้นที่สื่อ-นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร กองบรรณาธิการเว็บ 2085
48 อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ในการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ผลการแข่งขันชกมวยไทย : กรณีศึกษา นสพ.คม ชัด ลึก-นายเกรียงศักดิ์ เผ่าอินทร์ กองบรรณาธิการเว็บ 3346
49 รูปแบบการสื่อสารด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของสมาคมนักข่าวนัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-นางสาวเทียมใจ ทองเมือง กองบรรณาธิการเว็บ 2548
 
หน้า 3 จาก 3
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1821 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา